ArkSystemsin palvelut

ArkSystems kehittää ja toimittaa palveluratkaisuja, jotka tukevat asiakkaittemme menestyksekästä suunnittelutyökalujen hankintaa, käyttöönottoa, käyttöä ja ylläpitoa.

ArkSystemsiltä saat tarvitsemasi rakennusalan CAD-palvelut yksittäisten tarpeiden pohjalta tai pitkäaikaiseen ja suunnitelmalliseen yhteistoimintaan pohjautuen.

Sopimusasiakkaanamme käytössäsi on nimetty tukihenkilö, jolloin apu on aina sähköposti- ja puhelinyhteyden päässä. Sopimuskokonaisuus räätälöidään yhteistyössä kanssasi yrityksesi tarpeita vastaavaksi, jolloin voit olla varma että maksat vain siitä mitä yrityksesi tarvitsee ja haluaa.

Palvelut tuotetaan ja toimitetaan asiakkaamme yksilöllisten tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti.

Pitkäaikaisen kokemuksemme rakennusalan yritysten vaatimuksista ja tarpeista sekä henkilöstömme suunnittelualakohtainen erikoisosaaminen tuovatkin asiakkaillemme aitoa ja tuottavaa lisäarvoa.

Ota yhteyttä myyntiimme. Myynnistämme saat myös lisätietoja sopimuspalveluistamme.

Asennuspalvelut

ArkSystemsiltä saat kattavat asennuspalvelut Autodesk-ohjelmistoihin ja sovelluksiin. Suoritamme asennukset niin verkko- kuin yksittäislisensseillekin.

Asennuspalvelut voivat olla yksittäisten tilauksien lisäksi osa kokonaisvaltaista yhteistyötä ja tukipalvelusopimusta.

Keskustelemme mielellänne kanssanne siitä, miten palvelumme voivat palvella juuri teidän yritystä tehokkaimmalla mahdollisella tavalla.

Koulutuspalvelut

ArkSystems Oy on Autodeskin auktorisoima virallinen koulutuskeskus Autodesk Training Center

Suomen johtavana suunnittelualalle Autodesk® ohjelmistoratkaisuja toimittavana yrityksenä sekä Autodeskin valtuuttamana sovelluskehittäjänä pystymme tarjoamaan asiakkaillemme aitoa rakennusalan tarpeisiin kohdennettua osaamista ja tietoa.

Koulutuksen voit valita avoimista kursseistamme tai asiakaskohtaisista koulutuksistamme. Asiakaskohtaisen kurssin sisällön räätälöimme yhdessä kanssasi yrityksesi erityistarpeisiin kohdistetuksi. Korkealaatuisen koulutuksen ja välineistön lisäksi avoimien kurssien hintaan sisältyy jaettava materiaali, aamu- ja iltapäiväkahvit sekä lounaat. Asiakaskohtaiset kurssit voimme toteuttaa koululuokassamme tai halutessasi myös yrityksesi omassa ympäristössä.

Toteutamme myös tavoitteeseen sidottuja koulutuksia, jolloin koulutus koostuu tavoitemäärittelystä ja koulutettavien lähtötason kartoituksesta. Tämän perusteella laadimme yhdessä kanssasi koulutuksen toteutus- ja seurantasuunnitelman kullekin koulutettavalle henkilölle. Näin koulutuksen tehoa ja tuloksia voidaan mitata tehokkaasti.

Ota yhteyttä myyntiimme. Kartoitamme mielellämme kanssasi sitä miten koulutuksemme voivat palvella yrityksenne tavoitteiden toteutumista.

Lisätietoja koulutuksista löydät koulutussivuiltamme.

Hankintojen suunnittelu ja kartoitus

ArkSystemsiltä yrityksenne saa asiantuntevaa osaamista, kun kartoitatte markkinoilla olevia ohjelmistoratkaisuja. Lisäksi avustamme yritystänne suunnittelemaan hankintojen ajoitusta, mahdollista jaksotusta, eri rahoitustapamahdollisuuksia, asennuksia, käyttöönottoa, koulutustarpeen kartoitusta ja koulutuksia sekä käyttötukea ja ylläpitoa.

Keskustelemme mielellänne kanssanne siitä, millaiset ratkaisut palvelisivat yritystänne kaikkein tehokkaimmalla tavalla. Yhteistyössä kanssamme yritykselläsi on aina osaava kumppani käytettävissään.

Käyttöönoton suunnittelu ja toteutus

Ohjelmistojen käyttöönoton suunnittelussa yrityksesi saa ArkSystemsiltä asiantuntevaa neuvontaa ja suunnittelua. Uusien tuotteiden tai versioiden tehokas käyttöönotto voidaan varmistaa hyvin ajoitetuilla asennuksilla, keskeneräisten projektien jatkumisen varmistamisella, uusien ominaisuuksien tuntemisella ja sovittamisella yrityksesi tarpeisiin. Koulutuksen ajoitus ja sisällön räätälöinti yrityksenne tarpeisiin täydentävät sujuvan sekä tuottavan käyttöönoton. Ylläpito- ja käyttötukipalveluilla varmistat, että käyttöönoton jälkeenkin olette aina ajan tasalla sekä saatte aina apua organisaationne tarpeisiin.

Käyttötuki

Yleinen tukisivusto: siirry tästä tukisivulle
Tuotetuki: tuki@arksystems.fi, puh 09-669 878

ArkSystems kehittää ja tuottaa tukipalveluita rakennusalan ohjelmistoratkaisuasiakkaille. Tukipalvelut ovat osa ArkSystemsin kokonaisvaltaista palvelukonseptia, jossa eri palvelutoiminnoista saatu tieto kerätään tietokantaan ja saatuja tietoja sekä kokemuksia hyödynnetään palvelutoimintojen kehittämisessä. ArkSystemsin asiakkaana saat peruskäyttötuen toimittamillemme ohjelmistoratkaisuille.

Tukipalvelusopimuksen myötä saatte sopimukseen valitsemienne palvelujen lisäksi yrityksellenne nimetyn, henkilökohtaisen rakennusalan CAD-asiantuntijan palvelut. Hän toimii kiinteässä yhteistyössä kanssanne, tutustuen ja tuntien yrityksenne toimintamallit, tarpeet ja tavoitteet. Näin hän kykenee käyttötuen lisäksi tarvittaessa suosittelemaan työtä tehostavia toimenpiteitä ja prosessien uudistuksia.

Ota yhteyttä myyntiimme. Keskustelemme mielellämme kanssanne siitä, millainen palvelukokonaisuus palvelisi yrityksenne tarpeita ja tuottavuutta parhaiten.

Autodesk sopimusedut

Autodeskin vuokra- (Subscription) ja ylläpitosopimukset (Maintenance) ovat muutakin kuin ohjelmiston käyttöoikeus. Sopimuksella varmistat ohjelmistosi ajantasaisuuden, joustavat lisenssioikeudet ja teknisen tuen.

Kaikki uudet Autodeskin ohjelmistotilaukset kuuluvat automaattisesti vuokrasopimukseen. Uusia ylläpitosopimuksia ei ole enää saatavilla, mutta voimassa olevia ylläpitosopimuksia voidaan jatkaa edelleen.

Tärkeimmät Autodesk sopimusedut:

Uudet ohjelmistoversiot

Sopimuksen solmittuasi saat käyttöösi kaikki sopimuksesi kattamiin ohjelmistoihin sopimuksen voimassaoloaikana julkaistut uudet ohjelmistoversiot. Autodesk julkaisee vuosittain ohjelmistojensa ominaisuuksia parantavat uudet ohjelmistoversiot, useimpien tuotteiden osalta noin huhtikuussa (Mac-pohjaisten tuotteiden kohdalla syksyllä). Autodesk ilmoittaa sopimuksen ohjelmistokoordinaattoreille, kun uudet ohjelmistoversiot ovat ladattavissa Autodesk-tililtä.

Lisäksi Autodesk julkaisee tavallisia päivityksiä ja service packejä, jotka voi myös ladata Autodesk-tililtä.

Ohjelmistolaajennukset

Sopimusasiakkaana saat kaikki sopimuksesi kattavien ohjelmistojen laajennukset (add-ons), jotka julkaistaan sopimuksesi voimassaoloaikana. Ohjelmistolaajennukset ovat ohjelmistoihin kehitettyjä modulaarisia lisäyksiä. Ne eivät vaikuta olemassa oleviin komentoihin tai tiedostomuotoihin. Ohjelmistolaajennuksilla ei ole vaikutusta ArkSystemsin sovellusten tai muiden ulkopuolisten sovelluskehittäjien lisäsovellusten toimintaan eikä käyttäjän omiin komentosarjoihin tai rutiineihin. Ohjelmistojen yhteensopivuus säilyy, vaikkei käyttäjillä olisi käytössä samoja laajennuksia.

Sopimuksesi ohjelmistojen laajennukset ovat ladattavissa Autodesk-tililtä.

Aiempien versioiden käyttöoikeus

Autodeskin sopimusasiakkaana sinulla on oikeus käyttää uusimman ohjelmistoversion lisäksi kolmea aiempaa versiota. Ohjelmistoversiot on ladattavissa Autodesk-tililtä. Lisätietoja sopimusasiakkaiden aiempien versioiden käyttöoikeudesta.

Kotikäyttöoikeus

Autodeskin sopimusasiakkaana sinulla on oikeus käyttää jokaista sopimukseen kuuluvaa ohjelmistolisenssiä kahdella koneella, sekä toimistolla että kotona. Ohjelmisto ei kuitenkaan voi olla samanaikaisesti aktiivisena molemmissa. Lisätietoja kotikäyttöoikeudesta.

Globaalit matkustusoikeudet

Subscription-sopimuksen ohjelmistoja on mahdollista käyttää matkustettaessa lähes rajattomasti. Globaalit matkustusoikeudet edellyttävät, että sopimus on hankittu ostajan kotimaassa (Euroopan Unionin kohdalla missä tahansa EU- tai EFTA-jäsenmaassa). Lisätietoja globaaleista matkustusoikeuksista.

Pilvipalvelut

Autodesk sopimuksella saat ohjelmiston lisäksi käyttöösi valikoidut pilvipalvelut, pilvipisteitä sekä 25 GB edestä turvallista pilvitallennustilaa. Sopimukseen kuuluvat pilvipalvelut vaihtelevat ohjelmistoittain.

Autodesk pilvipisteillä voi esimerkiksi hoitaa vaativia renderointi- tai laskentatoimenpiteitä helposti ja nopeasti Autodeskin pilvessä. Pisteitä on saatavilla 100:n erissä. Lisätietoja pilvipalveluista, joissa voi hyödyntää pilvipisteitä.

Autodeskin laaja tekninen tuki *

Autodeskin Advanced-tason tekninen tuki mahdollistaa kysymysten esittämisen Autodeskin tukihenkilöstölle sähköpostitse tai puhelimitse, sekä kysymysten korottamisen Autodeskin keskustelupalstoilla. Lisätietoja Autodeskin teknisestä tuesta.

*Koskee kaikkia Subscription-vuokrasopimuksia, Maintenance-ylläpitosopimuksiin on hankittava erikseen Advanced- tai Enterprise-tason tekninen tuki. Kysy meiltä ylläpitosopimuksesi teknisen tuen laajentamisesta!

Subscription-vuokrasopimuksen voi uusia ennen sopimuskauden umpeutumista. Sopimuksia on saatavilla tuotteesta riippuen kolmeksi kuukaudeksi tai 1–3 vuodeksi kerrallaan. Monivuotiset sopimukset tarjoavat hintaturvan sopimuksen voimassaoloajaksi. Hintaturva koskee ainoastaan Subscription-sopimukseen liitettyjä ohjelmistoja.

Tarkempia tietoja saat Autodeskiltä tai ottamalla yhteyttä.

Jotkin sopimusedut, kuten saatavilla olevat pilvipalvelut, vaihtelevat tuotteen ja sopimusmallin mukaan. Katso lisätietoja Autodeskin sopimusehdoista (Englanniksi).

Ota yhteyttä myyntiimme. Myynnistämme saat myös lisätietoja sopimuspalveluistamme.

Joustavat Autodesk-lisenssiehdot

Vain suomalaiselta jälleenmyyjältä ostetuissa Autodesk-lisensseissä on joustavat lisenssiehdot.

Voit

 • vaihtaa sopimuspäällikön ja sähköpostiosoitteen
 • siirtää sopimuksen toiselle yritykselle esim. yrityskaupan yhteydessä
 • vaihtaa sopimusyrityksen osoitteen/nimen
 • jakaa tai yhdistää sopimuksia tietyin ehdoin
 • lisätä uusia lisenssejä olemassa olevaan sopimukseen

Lisäksi meidän kauttamme hankittuihin lisensseihin sisältyy asennuksen aikainen tuki veloituksetta kohtuullisessa määrin. Tarjoamme myös laajempia tukipalveluita, joihin voit tutustua alta. Pyydä tarjous laajemmista tukipalveluista.

Kannattaa siis harkita hetki mistä uudet Autodesk-lisenssit tilaa!

Bluebeam Maintenance -sopimusedut

Kaikille Bluebeam Revu -ohjelmistoille saatavilla oleva Maintenance-ylläpito sisältää sopimuksen aikana julkaistavat uudet ohjelmistopäivitykset sekä Bluebeamin Premium-tason teknisen tuen puhelimen tai sähköpostin välityksellä.

Tukipalvelusopimukset

ArkSystemsin tukipalveluiden avulla yrityksenne henkilöstö voi keskittyä tuottavaan työhön ohjelmistojen opettelun, tukitilanteiden selvittelyn ja ylläpidon sijaan. Yrityksellenne nimetyn, henkilökohtaisen CAD-asiantuntijan, konsultoinnin, asennuspalveluiden, hankintojen suunnittelun, kartoituksen, käyttöönoton käyttötuen, ylläpito- ja koulutuspalveluiden muodostaman, tasapainoisen kokonaisuuden avulla yrityksenne saa juuri ne tekniset palvelut, jotka parhaiten palvelevat yrityksenne tarpeita.

Tukipalvelusopimukseen sisällytetään vain ne palvelut, joille yrityksessänne on todellisia tarpeita. Tarvekartoitus suoritetaan tiiviissä yhteistyössä kanssanne ja sen pohjalta tehdään ehdotus sopimuskokonaisuudeksi.

Sopimukseen liitettävissä olevia palveluita

Sopimukseen liitettävien palveluiden laajuus on myös sovitettavissa yrityksenne tarpeita vastaaviksi.

 • yrityksellenne nimetty henkilökohtainen CAD-asiantuntija
 • käyttötukipalvelut ohjelmistoratkaisuille (puhelin ja sähköposti)
 • web-pohjainen tukipalvelusivusto (ratkaisutietokanta)
 • lisenssirekisterin ylläpito
 • asennuspalvelut
 • hankintojen suunnittelu ja kartoitus
 • käyttöönoton suunnittelu
 • käyttötuki ja ylläpito
 • koulutuspalvelut
 • konsultointi

Keskustelemme mielellämme kanssanne siitä, millainen palvelukokonaisuus palvelisi yrityksenne tarpeita ja tuottavuutta parhaiten.