ArkSystemsin palvelut

sopimuspalveluArkSystems kehittää ja toimittaa palveluratkaisuja, jotka tukevat asiakkaittemme menestyksekästä suunnittelutyökalujen hankintaa, käyttöönottoa, käyttöä ja ylläpitoa.

ArkSystemsiltä saat tarvitsemasi rakennusalan CAD-palvelut yksittäisten tarpeiden pohjalta tai pitkäaikaiseen ja suunnitelmalliseen yhteistoimintaan pohjautuen.

Sopimusasiakkaanamme käytössäsi on mm. nimetty tukihenkilö sekä internetistä käytettävä tukipalvelu, jolloin apu on aina yhtä lähellä kuin lähin puhelin ja lähin internetyhteys. Sopimuskokonaisuus räätälöidään yhteistyössä kanssasi yrityksesi tarpeita vastaavaksi, jolloin voit olla varma että maksat vain siitä mitä yrityksesi tarvitsee ja haluaa.

Palvelut tuotetaan ja toimitetaan asiakkaamme yksilöllisten tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti

Pitkäaikaisen kokemuksemme rakennusalan yritysten vaatimuksista ja tarpeista sekä henkilöstömme suunnittelualakohtainen erikoisosaaminen tuovatkin asiakkaillemme aitoa ja tuottavaa lisäarvoa.

Ota yhteyttä myyntiimme. Myynnistämme saat myös lisätietoja sopimuspalveluistamme.

Asennuspalvelut

ArkSystemsiltä saat kattavat asennuspalvelut Autodesk-ohjelmistoihin ja sovelluksiin. Suoritamme asennukset niin verkko-, kuin yksittäislisensseillekin, ohjelmistojen käytön optimointia ja kaikista tehdyistä toimenpiteistä tehdään kirjallinen asennusraportti, jolloin käytössänne on aina asennustöiden historiatiedot.

Asennuspalvelut voivat olla yksittäisten tilauksien lisäksi osa kokonaisvaltaista yhteistyötä ja tukipalvelusopimusta.

Ota yhteyttä myyntiimme. Keskustelemme mielellänne kanssanne siitä, miten palvelumme voivat palvella juuri teidän yritystä tehokkaimmalla mahdollisella tavalla.

Koulutuspalvelut

ArkSystems Oy on Autodeskin auktorisoima virallinen koulutuskeskus Autodesk Training Center

Suomen johtavana suunnittelualalle Autodesk® ohjelmistoratkaisuja toimittavana yrityksenä sekä Autodeskin valtuuttamana sovelluskehittäjänä pystymme tarjoamaan asiakkaillemme aitoa rakennusalan tarpeisiin kohdennettua osaamista ja tietoa.

Koulutuksen voit valita avoimista kursseistamme tai asiakaskohtaisista koulutuksistamme. Asiakaskohtaisen kurssin sisällön räätälöimme yhdessä kanssasi yrityksesi erityistarpeisiin kohdistetuksi. Korkealaatuisen koulutuksen ja välineistön lisäksi avoimien kurssien hintaan sisältyy jaettava materiaali, aamu- ja iltapäiväkahvit sekä lounaat. Asiakaskohtaiset kurssit voimme toteuttaa koululuokassamme tai halutessasi myös yrityksesi omassa ympäristössä.

Toteutamme myös tavoitteeseen sidottuja koulutuksia, jolloin koulutus koostuu tavoitemäärittelystä ja koulutettavien lähtötason kartoituksesta. Tämän perusteella laadimme yhdessä kanssasi koulutuksen toteutus- ja seurantasuunnitelman kullekin koulutettavalle henkilölle. Näin koulutuksen tehoa ja tuloksia voidaan mitata tehokkaasti.

Ota yhteyttä myyntiimme. Kartoitamme mielellämme kanssasi sitä miten koulutuksemme voivat palvella yrityksenne tavoitteiden toteutumista.

Lisätietoja koulutuksista löydät koulutussivuiltamme.

Hankintojen suunnittelu ja kartoitus

ArkSystemsiltä yrityksenne saa asiantuntevaa osaamista kun kartoitatte markkinoilla olevia ohjelmistoratkaisuja. Lisäksi avustamme yritystänne suunnittelemaan hankintojen ajoitusta, mahdollista jaksotusta, eri rahoitustapamahdollisuuksia, asennuksia, käyttöönottoa, koulutustarpeen kartoitusta ja koulutuksia sekä käyttötukea ja ylläpitoa.

Ota yhteyttä myyntiimme. Keskustelemme mielellänne kanssanne siitä, millaiset ratkaisut palvelisivat yritystänne kaikkein tehokkaimmalla tavalla. Yhteistyössä kanssamme yritykselläsi on aina osaava kumppani käytettävissään.

Käyttöönoton suunnittelu ja toteutus

Ohjelmistojen käyttöönoton suunnittelussa yrityksesi saa ArkSystemsiltä asiantuntevaa neuvontaa ja suunnittelua. Uusien tuotteiden tai uusien versioiden tarjoamien mahdollisuuksien tehokas käyttöönotto voidaan varmistaa oikeaan aikaan ajoitetuilla asennuksilla, riittävällä vanhojen projektien jatkumisen varmistamisella, uusien ominaisuuksien tarjoamien mahdollisuuksien tuntemisella ja sovittamisella yrityksenne tarpeisiin. Koulutuksen ajoitukset ja sisällön suunnittelu yrityksenne tarpeita palvelemaan täydentävät sujuvan ja tuottavan käyttöönoton. Ylläpito- ja käyttötukipalveluilla varmistat, että käyttöönoton jälkeenkin olette aina ajan tasalla ja saatte apua aina organisaationne tarpeisiin.

Ota yhteyttä myyntiimme. Myynnistämme saat myös lisätietoja sopimuspalveluistamme.

Käyttötuki

Yleinen tukisivusto:siirry tästä tukisivulle
Tuotetuki:tuki@arksystems.fi, puh 09-669 878

ArkSystems kehittää ja tuottaa tukipalveluita rakennusalan ohjelmistoratkaisuasiakkaille. Tukipalvelut ovat osa ArkSystemsin kokonaisvaltaista palvelukonseptia, jossa eri palvelutoiminnoista saatu tieto kerätään tietokantaan ja saatuja tietoja sekä kokemuksia hyödynnetään palvelutoimintojen kehittämisessä. ArkSystemsin asiakkaana saat peruskäyttötuen toimittamillemme ohjelmistoratkaisuille.

Tukipalvelusopimuksen myötä saatte sopimukseen valitsemienne palvelujen lisäksi yrityksellenne nimetyn, henkilökohtaisen rakennusalan CAD-asiantuntijan palvelut. Hän toimii kiinteässä yhteistyössä kanssanne, tutustuen ja tuntien yrityksenne toimintamallit, tarpeet ja tavoitteet. Näin hän kykenee käyttötuen lisäksi myös tarvittaessa suosittelemaan työtä tehostavia toimenpiteitä ja prosessien uudistuksia.

Ota yhteyttä myyntiimme. Keskustelemme mielellämme kanssanne siitä, millainen palvelukokonaisuus palvelisi yrityksenne tarpeita ja tuottavuutta parhaiten.

Ylläpito

Voit varmistaa ohjelmistojesi ajantasaisuuden ylläpitosopimuksin. Saat kaikkiin edustamiimme Autodesk-tuotteisiin 1-, 2-, tai 3-vuoden ylläpitosopimukset ArkSystemsiltä.

Tärkeimmät Autodesk ylläpitosopimuksien (Subscriptions) ominaisuudet

Autodesk Subscriptionin ominaisuudet voidaan jakaa kuuden eri otsikon alle: ohjelmistopäivitykset, ohjelmistolaajennukset, aiempien versioiden käyttöoikeus,
e-Learning-oppitunnit sekä yhteisöresurssit ja edut vain Subscription-asiakkaille.
Subscription-sopimuksen voi uusia ennen sopimuskauden umpeutumista. Valittavana on myös monivuotinen sopimus kiinteillä vuosimaksuilla. Monivuotiset sopimukset tarjoavat hintaturvan sopimuksen voimassaoloajaksi. Hintaturva koskee ainoastaan Subscription-sopimukseen liitettyjä ohjelmistoja.

Tarkempia lisätietoja saat Autodeskiltä tai jälleenmyyjältäsi. Klikkaa tästä, mikäli kaipaat Autodesk Subscription -sopimuksen uusimista koskevia lisätietoja.

Ohjelmistopäivitykset

Autodesk Subscription – sopimuksen solmittuasi saat käyttöösi kaikki sopimuksesi kattamiin ohjelmistoihin sopimuksen voimassaoloaikana julkaistut päivitykset. Päivitys on ohjelmiston ominaisuuksia parantava kaupallinen ohjelmistoversio, josta Autodesk normaalisti perii veloituksen. Autodesk ilmoittaa päivitysten toimitusajankohdan yrityksesi ohjelmistokoordinaattoreille. Osan ohjelmistopäivityksistä voi ladata internetistä. Klikkaa tästä lisätietoja Autodesk Subscriptionin käyttäjätasoista.

Ohjelmistolaajennukset

Autodesk Subscription -asiakkaana saat ladata kaikki sopimuksesi kattavien ohjelmistojen laajennukset, jotka julkaistaan sopimuksesi voimassaoloaikana. Ohjelmistolaajennus on ohjelmistoon kehitetty modulaarinen parannus. Se ei vaikuta olemassa oleviin komentoihin tai tiedostomuotoon. Ohjelmistolaajennuksilla ei ole vaikutusta ulkopuolisten sovelluskehittäjien lisäsovellusten toimintaan eikä käyttäjän skripteihin ja rutiineihin. Ohjelmistojen tai versioiden yhteensopivuus säilyy, vaikkei käyttäjillä ole käytössä samoja laajennuksia.

Aiempien versioiden käyttöoikeus

Autodesk Subscription -asiakkaana sinulla on oikeus jatkaa aiempien ohjelmistoversioiden käyttöä ohjelmiston päivittämisen jälkeenkin. Tämä oikeus koskee ainoastaan Autodesk Subscription -asiakkaita. Klikkaa tästä lisätietoja Subscription-asiakkaiden aiempien versioiden käyttöoikeudesta.

e-Learning

e-Learning sisältää omaan tahtiin suoritettavia interaktiivisia oppitunteja. Jokainen Subscription Centerin jäsen pääsee hyödyntämään sopimukseensa sisältyviä
e-Learning-oppitunteja. Oppitunnit sisältävät käytännön harjoituksia, ohjelmistosimulaatioita ja tietokokonaisuuksia, joita voi kokeilla käyttäjän omassa sovelluksessa.
e-Learning-tarjontaan voit tutustua Subscription Centerin e-Learning-linkistä tai Subscription-aware-ominaisuutta tukevissa ohjelmistoissa suoraan työpöydältäsi.

Huom: e-learning-oppitunnit eivät kata kaikkia tuotteita tai kieliä. Tarjolla olevaan
e-Learning-valikoimaan voit tutustua kirjautumalla sisään Subscription Centeriin.

Internettuki

Internettuki mahdollistaa kysymysten esittämisen Autodeskin tukihenkilöstölle turvallisella internetsivustolla. Kysymykset välitetään Autodeskin teknikoille, jotka vastaavan internetissä ja sähköpostitse. Sivuston raportointi – ja seurantatyökaluilla seuraat kätevästi organisaatiossasi esitettyjä kysymyksiä ja Autodeskin antamia vastauksia. Teknikkomme pyrkivät vastaamaan kysymyksiisi toimistoajan puitteissa neljän tunnin sisällä kysymyksen vastaanottamisesta. Alustava vastaus koostuu vastauksesta, ratkaisuehdotuksesta tai tarvittaessa lisätietopyynnöstä.

Huom: Käyttäjät eivät pääse Subscription Centeriin automaattisesti – pääsyyn tarvitaan sopimuspäällikön tai ohjelmistokoordinaattorin kutsu. Ilman kutsua käyttäjät eivät voi hyödyntää Subscription Centerin tarjoamia etuja, kuten internettukea, e-learning-oppitunteja tai ohjelmistolaajennuksia.

Ota yhteyttä myyntiimme. Myynnistämme saat myös lisätietoja sopimuspalveluistamme.

Tukipalvelusopimukset

ArkSystemsin tukipalveluiden avulla yrityksenne henkilöstö voi keskittyä tuottavaan työhön ohjelmistojen opettelun, tukitilanteiden selvittelyn ja ylläpidon sijaan. Yrityksellenne nimetyn, henkilökohtaisen CAD-asiantuntijan, konsultoinnin, asennuspalveluiden, hankintojen suunnittelun, kartoituksen, käyttöönoton käyttötuen, ylläpito- ja koulutuspalveluiden muodostaman, tasapainoisen kokonaisuuden avulla yrityksenne saa juuri ne tekniset palvelut, jotka parhaiten palvelevat yrityksenne tarpeita.

Tukipalvelusopimukseen sisällytetään vain ne palvelut, joille yrityksessänne on todellisia tarpeita. Tarvekartoitus suoritetaan tiiviissä yhteistyössä kanssanne ja sen pohjalta tehdään ehdotus sopimuskokonaisuudeksi.

Sopimukseen liitettävissä olevia palveluita

Sopimukseen liitettävien palveluiden laajuus on myös sovitettavissa yrityksenne tarpeita vastaaviksi.

  • yrityksellenne nimetty henkilökohtainen CAD-asiantuntija
  • käyttötukipalvelut ohjelmistoratkaisuille (puhelin ja sähköposti)
  • web-pohjainen tukipalvelusivusto (ratkaisutietokanta)
  • lisenssirekisterin ylläpito
  • asennuspalvelut
  • hankintojen suunnittelu ja kartoitus
  • käyttöönoton suunnittelu
  • käyttötuki ja ylläpito
  • koulutuspalvelut
  • konsultointi

Ota yhteyttä myyntiimme. Keskustelemme mielellämme kanssanne siitä, millainen palvelukokonaisuus palvelisi yrityksenne tarpeita ja tuottavuutta parhaiten.