Yleisesittely

NTI ArkSystems on vuon­na 1989 perus­tettu ohjel­misto­ratkai­sujen toimit­taja arkki­teh­tuuri-, raken­nus- ja yleis­suun­nit­teluun, valmistavaan teollisuuteen sekä media-, viih­de- ja peli­­alalle. Toimimme tiiviissä yhteistyössä asiakkaittemme kanssa hankinnan suunnittelusta aina tuotteiden ylläpitoon saakka.

NTI ArkSystems on keskittynyt suunnittelualan ohjelmisto- ja palveluratkaisujen tuottamiseen, kehittämiseen ja toimittamiseen. Yrityksemme on tunnettu edustamastamme ArkSoft Oy:n ARK-tuoteperheestä, joka sisältää ratkaisut arkkitehti- sisustus-, rakenne-, LVI- ja sähkösuunnitteluun, sekä kehittämistämme ARK for Revit ja RAK for Revit -sovelluksista (“ArkSystems-sovellukset”) tietomallintamiseen. ARK-sovellukset ovat olleet merkittävässä roolissa Suomen suunnittelu- ja ylläpitotoimen siirtyessä perinteisistä piirustuslaudoista CAD-suunnitteluun, kun taas ArkSystems-sovellukset ovat siivittäneet kehitystä tietomallisuunnittelun (BIM) maailmaan. Kiinteä osa toimintaamme ovat myös Autodesk®-ohjelmistoratkaisut, joihin ARK- ja ArkSystems-sovellukset pohjautuvat ja joiden edustus yrityksellämme on ollut perustamisestaan asti. Ohjelmistotarjontaamme sisältyy myös Bluebeam®-, Chaos®– ja muita ohjelmistoratkaisuja.

Pitkä kokemuksemme suunnittelualan yritysten kehityksestä, vaatimuksista ja tarpeista sekä henkilöstömme eri toimialojen pitkäaikainen erikoisosaaminen tuo asiakkaillemme aitoa ja tuottavaa lisäarvoa.

NTI ArkSystemsin omaksuma asiakaslähtöinen palvelukulttuuri on osoittautunut menestyksekkääksi liiketoiminnan strategiaksi. Asiakkaanamme saat meiltä palvelut hankintojen suunnitteluun ja kartoitukseen, ohjelmistojen asennuksiin, käyttöönoton suunnitteluun, asiakaskohtaisiin koulutuksiin, käyttötukeen ja ylläpitoon.

NTI ArkSystems on osa kansainvälistä NTI Group -konsernia (NTI). Konserniin kuuluu myös koulutuspalveluihin erikoistunut ArkTraining Oy.

Visiomme

visio-minNTI ArkSystemsin visiona on tulla oman toimialansa johtavaksi yritykseksi, johon muita yrityksiä verrataan.

Visio antaa koko NTI ArkSystemsin henkilöstölle selkeän suunnan ja haastaa heidät pohtimaan, miten jokainen meistä voi omassa tehtävässään parhaiten vastata asiakkaiden, työtovereiden ja muiden NTI ArkSystemsin sidosryhmien asettamiin odotuksiin.

Strategiset tavoitteemme

strategia-minNTI ArkSystemsin strategiset tavoitteet pitkällä aikavälillä perustuvat missioomme ja toiminta-ajatukseemme, jotka määrittävät miten etenemme kohti visiotamme.

Missiomme
Tuotamme, kehitämme ja toimitamme ratkaisuja laadukkaan ja tehokkaan suunnittelun tueksi asiakkaillemme.

Toiminta-ajatuksemme
Autamme asiakastamme toteuttamaan omaa liiketoimintaansa laadukkaasti, menestyksekkäästi ja tuloksellisesti.

NTI ArkSystemsin strategiset tavoitteet on asetettu asiakastyytyväisyyden parantamiseen sekä toiminnan uudistumiseen ja tehostumiseen.

Asiakastyytyväisyyden parantaminen

  • Asiakkaiden tarpeisiin parhaiten vastaavat ratkaisut kaikissa tuottamissamme ja toimittamissamme tuotteissa ja palveluissa
  • Asiakaslähtöinen toimintatapa kaikessa toiminnassamme
  • Aidon lisäarvon tuottaminen asiakkaalle läpi koko hankinta- ja käyttöprosessin
  • Läheinen ja luottamuksellinen yhteistyö asiakkaan kanssa
  • Johtavat teknologiset ratkaisut

Toiminnan uudistuminen ja tehostuminen

  • Jatkuva toiminta- ja palveluprosessien seuranta ja kehittäminen
  • Jatkuva laadun ja tuottavuuden parantaminen
  • Jatkuva toimialan kehityksen seuranta ja ennakointi
  • Kilpailijoitamme parempi kannattavuus
  • Oppivan organisaation ilmapiirin tukeminen ja kehittäminen

Arvomme

arvot-minAsiakkaan menestys
Kannattava liiketoiminta on mahdollista vain menestyvien asiakkaiden kautta. Tuottamamme, kehittämämme ja toimittamamme ratkaisut ennakoivat nykyhetken tarpeen tyydyttämisen lisäksi asiakkaidemme tulevia tarpeita. Palvelemme asiakkaitamme sitoutuen läheiseen ja ammattitaitoiseen yhteistyösuhteeseen.

Asiakaslähtöisyys
Tyytyväiset asiakkaat ovat yrityksemme elinehto. Yrityksemme menestyy vain tuottamalla asiakkaan kokemana todellisia ja kilpailijoitamme parempia etuja. Kilpailukykyinen hinnoittelu, korkea laatu ja hyvä asiakaspalvelun taso ovat keskeisiä tekijöitä asiakastyytyväisyyden ja kiinteän asiakassuhteen saavuttamiseksi.

Kannattava uudistuminen
Tuotamme asiakkaillemme aitoa lisäarvoa uudistumisen kautta. Kehitämme palvelujamme, tuotteitamme ja toimintatapoja aktiivisesti ja olemme valmiit kyseenalaistamaan nykyiset toimintamallimme ja luopumaan vanhasta kehittyäksemme. Uudistumisemme ja kasvumme perustuu innovatiivisuuteen, monimuotoisen organisaatiomme osaamisen tukemiseen ja hyödyntämiseen sekä terveeseen riskinottoon.

Ammatillinen kehittyminen
Haluamme ja osaamme oppia toisiltamme, asiakkailtamme ja sidosryhmiltämme. Ammatillinen kehittyminen on tärkeä osa työyhteisön virikkeellisyyttä ja työtämme. Olemme halukkaita ja valmiita tarttumaan uusiin haasteisiin, kukin kykyjensä mukaan organisaation ja työtovereiden tukemina.

Saavutuksemme & Yhteistyökumppanimme

Autodesk Platinum Partner -logo
ArkSoft Official Partner -logo
Bluebeam Gold Partner
SketchUp Authorized Reseller logo
Codemill-logo
AEC-logo
Kestomenestyjä-sinetti
ArkSystems Oy - Yhteystiedot, Y-tunnus ja asiakirjat - Kauppalehden Yrityshaku
Bisnode-DnB-riskiluokka-1-logo-2022-transparent
ArkSystems Oy on sertifioitu Suomen Vahvimmat Platina -yritys
AAA-logo-2021-FI-transparent
Luotettava kumppani -logo
Building_Smart