Autodesk-tuotteiden vianetsintä

Autodesk-banneri

Tällä sivulla listaamme Autodesk-tuotteiden yleisimpiä vikatilanteita sekä niiden ratkaisuja.

Huom. Jos olet ottamassa uutta tuotetta/lisenssiä käyttöön, katso myös Autodesk-tuotteiden käyttöönotto-opas. Jos taas olet tilannut Flex-pisteitä, katso Flex-käyttöopas.

Vikailmoitukset

“Device limit reached”

Ohjelmisto on jo samanaikaisesti käytössä niin monella laitteella, kuin lisenssin käyttöehdoissa sallitaan. Käyttäjäkohtainen lisenssi (Single-User) sallii käytön vain yhdellä laitteella kerrallaan.

Ratkaisuehdotuksia

  • Voit vapauttaa käytössä olevan paikan klikkaamalla kohdasta Pause product. Tämä keskeyttää ohjelmiston käytön kyseisellä laitteella, muttei sulje sitä, joten laitteella mahdollisesti auki olevia töitä ei menetetä.
  • Tarkista, että lisenssit on määritetty oikein loppukäyttäjille. Useimmissa tapauksissa lisenssit ovat käyttäjäkohtaisia[1] ja jokaisella käyttäjällä on oltava oma Autodesk-tunnuksensa. Eri käyttäjät eivät tällöin voi käyttää ohjelmistoa samoilla Autodesk-tunnuksilla[2].

Lisätietoja ongelmaan ja sen ratkaisemiseen liittyen löytyy tästä artikkelista.

Tarkennuksia

  1. Lukuunottamatta usean käyttäjän Multi-User-lisenssejä, joissa yhtä lisenssiä voi käyttää useampi käyttäjä.
  2.  Poikkeuksena on kertakirjautuminen (Single Sign-On, SSO). Kertakirjautumisen avulla useat käyttäjät voivat käyttää Autodesk-ohjelmistoja yhdellä tunnuksella. Suosittelemme kertakirjautumisen käyttöönottoa kuitenkin vain suuremmille, riittävän IT-tuen omaaville organisaatioille. Lue lisää kertakirjautumisen käyttöönotosta.
Virheilmoitus: Laiteraja saavutettu

“License checkout timed out. What do you want to do?”

Jos saat tämän viestin käynnistäessäsi Autodesk-ohjelmiston 2020- tai uudempaa versiota Windowsilla, tarkista, onko Autodesk-tililtäsi saatavilla Licensing Service tai Single Sign-On Component -päivityksiä. Voit tarkistaa päivitykset joko Autodesk Accountista kohdasta Tuotteet ja palvelut → Tuotepäivitykset tai Autodesk Access -työpöytäohjelmalla. Jos kyseisiä päivityksiä löytyy, lataa ja asenna ne.

Lisätietoja ongelmaan ja sen ratkaisemiseen liittyen löytyy tästä artikkelista.

Virheilmoitus: Lisenssin tarkistus kestää liian kauan

“The product license is no longer available. Please save your work and shutdown.”

Tarkista, onko Autodesk-tililtäsi saatavilla Licensing Service, Single Sign-On Component tai Autodesk Identity Manager -päivityksiä. Voit tarkistaa päivitykset joko Autodesk Accountista kohdasta Tuotteet ja palvelut → Tuotepäivitykset tai Autodesk Access -työpöytäohjelmalla. Jos kyseisiä päivityksiä löytyy, lataa ja asenna ne.

Lisätietoja ongelmaan ja sen ratkaisemiseen liittyen löytyy tästä artikkelista.