Sähkö-ARK LT

Banneri

ArkSoft Oy kehittää suomenkielisiä Autodesk AutoCAD- ja AutoCAD LT -ohjelmistoihin pohjautuvia sovelluksia rakennussuunnitteluun. Sovellukset muodostavat yhdessä integroituun suunnitteluun sopivan kokonaisuuden, johon kuuluvat ARK-, RAK-, SÄHKÖ- ja LVI-sovellukset.

SÄHKÖ-ARK sovelluksen ensimmäinen versio tuli markkinoille jo vuonna 1988. Sovellus on myös vuodesta 1994 ollut saatavissa suuren suosion saavuttaneeseen edulliseen AutoCAD LT -ohjelmaan.

SÄHKÖ-ARK LT sovelluksen muodostavat seuraavat osat:

· SÄHKÖ-ARK TASO LT
· KESKUSKAAVIO-ARK LT
· PIIRIKAAVIO-ARK LT

Valikkotiedosto on yhteinen kaikille osille.

SÄHKÖ-ARK LT-sovellusta voidaan käyttää sekä suurten että pienten rakennusten sähkösuunnitteluun. Lisäksi järjestelmiä käytetään sähköurakoinnin, korjausrakentamisen ja kiinteistöhallinnan tarpeisiin.

SÄHKÖ-ARK TASO LT on yleiskäyttöinen, monipuolinen ja laaja järjestelmä sähkötasokuvien suunnitteluun ja piirtämiseen, mutta samalla se on kuitenkin helppokäyttöinen ja tehokas. Järjestelmässä on mm. yli 600 valmissymbolia.

SÄHKÖ-ARK TASO LT versiota voidaan käyttää joustavasti rinnakkain täyden AutoCADin SÄHKÖ-ARKin kanssa. Se sisältää mm. saman laajan symbolikirjaston ja tasojärjestelmän.

AutoCAD LT versiolla tehtyjä kuvia voidaan siirtää AutoCADiin ja ADT:hen ja toisinpäin. LT-versiolla voidaan myös katsella SÄHKÖ-ARKilla tehtyjä kuvia sekä tehdä niihin lisäyksiä ja muutoksia. Lisäksi LT-version käyttäjän on helppo myöhemmin tarvittaessa siirtyä varsinaisen SÄHKÖ-ARKin käyttäjäksi yhtenäisen käyttöliittymän ansiosta.

KESKUSKAAVIO-ARK LT ja PIIRIKAAVIO-ARK LT järjestelmät ovat painotetut keskus- ja piirikaavioiden suunnittelun perustyökaluiksi, joiden avulla voidaan lähes välittömästi aloittaa tuottava työ.

AutoCAD LT ja SÄHKÖ-ARK LT ohjelmat muodostavat yhdessä erittäin käyttökelpoisen ja edullisen kokonaisuuden.

SÄHKÖ-ARK TASO LT

Tehokas käyttöliittymä

Käyttöliittymä hyödyntää mm. työkaluvalikoita (ikonit), kuvakevalikoita, valintaikkunoita ja suunnitteluprosessia mukailevia alasvetovalikoita sekä tilannekohtaisia kohdistimen pikavalikoita.

Työkaluvalikot nopeuttavat huomattavasti usein tarvittavien toimintojen suorittamista.

Työkaluvalikot sisältävät pistorasioiden, kytkinten, valaisimien yms. symbolien lisäystoiminnot.

Melkein kaikki symbolit voidaan valita havainnollisista kuvakevalikoista.

Valikot sisältävät lähes kaikki AutoCAD LT:n käskyt ja toiminnot suomenkielisinä.

Valmiit käskylyhenteet eri peruskäskyille.

Laaja symbolikirjasto ja paljon valmisrutiineja

Yli 600 sähkösymbolia sisältää mm. pistorasiat, kytkimet, keskukset, valaisimet, lämmittimet, kojeet, moottorit, puhelin, tv, av, hälytys, valvonta, kulunvalvontajärjestelmämerkit ja rasiaryhmät.

Johtojen piirto polyline- tai spline-objekteina.

Tasojen vaihdot tapahtuvat automaattisesti piirrosmerkkejä lisättäessä.

Valmistekstit ja merkinnät

Johtomerkintöjen ja järjestelmätunnusten lisääminen suoraan valikosta.

Valikossa runsaasti valmiina erilaisia merkintöjä.

Omat symbolit

Omien symbolien tekomahdollisuus kuvakevalikoihin.

Käyttäjä voi muokata järjestelmän valmiita symboleja.

Muita hyödyllisiä ominaisuuksia

Template-kuvat, jotka sisältävät valmiit asetukset tasoille, väreille ja LT:n systeemimuuttujille.

Käyttäjä voi luoda myös omia template-kuvia eli piirustusmalleja.

Piirustusarkkitoiminnot, nimiöt ja muutoskentät.

Melkein kaikki sähkö- ja telepisteet sisältävät attribuutit luettelointia varten.

Esitäytetyt attribuuttiarvot käyttäjän muokattavissa.

Sähkö- ja telepisteiden, valaisimien ja lämmittimien valmiit luettelointitoiminnot.

Sisältää omat viivatyyppi- ja rasterikirjastot.

Avoimet valikko- ja käskylyhennetiedostot ovat käyttäjän muokattavissa.

Symbolien ja muiden piirustusobjektien muokkaus suoritetaan AutoCAD LT:n muokkauskäskyillä, joita ovat poisto, kopiointi, monistus, siirto, venytys, katkaisu, pidennys, symbolin hajotus alkeisosiksi jne.

KAAVIOT-ARK LT-ohjelmat

Yhteisiä ominaisuuksia

KAAVIO-ARK LT-ohjelmiin kuuluvat KESKUS- ja PIIRIKAAVIO.

KAAVIO-ohjelmat ovat käytettävissä samassa valikossa taso-osan kanssa.

Melkein kaikki piirrosmerkit poimittavissa visuaalisista kuvakevalikoista.

Omat piirrosmerkit voi tallettaa kuvakevalikoihin.

Piirustussivut talletetaan omiksi tiedostoikseen tai toinen vaihtoehto on tehdä monisivuisia piirustuksia puoliautomaattisen sivutustoiminnon avulla.

Monisivuisen kaavion sivujen tulostus kerralla. Piirrosmerkit mahdollisimman yhteensopivia varsinaisten AutoCAD-sovellusten kanssa.

Kosta AutoCAD LT ei tue varsinaista ohjelmointia, puuttuu LT-sovelluksista määrättyjä automaatiorutiineja verrattuna varsinaisiin AutoCAD-sovelluksiin (tällaisia ovat keskuslinkki tasokuvaan, jatkuvan ruodun piirto, ryhmänumeroiden tarkistus, piirrosmerkkien muokkaus symboleina, kosketinviitteiden päivitys jne.). Nämä toiminnallisuudet löytyvät AutoCADin päälle tehdystä Sähkö-ARK-ohjelmistosta.

Suurin osa piirrosmerkeistä on lisättävissä myös helppokäyttöisellä DesignCenterillä.

Avoin valikkotiedosto on käyttäjän muokattavissa.

KESKUSKAAVIO-ARK LT

Yli 200 piirosmerkkiä.

Sisältää lähdöt, syötöt, kiskostot, erikoismerkit, yksittäiset merkit jne.

Tekstirivit lisätään erillisinä, jotta kaavion muokkaus helpottuisi.

Lähdöt voidaan muodostaa myös yksittäisistä piirrosmerkeistä.

Tasojen vaihdot tapahtuvat automaattisesti piirrosmerkkejä lisättäessä.

Sähköteknillinen kortti.

PIIRIKAAVIO-ARK LT

Yli 200 piirosmerkkiä.

Sisältää koskettimia, keloja, liittimiä, kontaktoreita jne.

Valmiita kaapelikampauksia johdinnumeroineen.

Johdotuskaavio- ja piirikaaviokiskostot.

Erilaiset kontaktori-apukosketinyhdistelmät lisättävissä ja muokattavissa helposti.

Lähes kaikki piirrosmerkit on suunniteltu siten, että muokkauksen yhteydessä piirrosmerkkiä ei tarvitse räjäyttää.

SÄHKÖ-ARK LT sovellus hyödyntää AutoCAD LT:n monia hyviä ominaisuuksia

AutoCAD LT tarjoaa erittäin toimivat 2Dominaisuudet, 3D-perustoiminnot ja yhteensopivuuden AutoCAD kuvatiedostoformaatin (.DWG) kanssa.

Usean kuvan samanaikainen käsittelymahdollisuus.

Piirustus tai sen osa voidaan kopioida toiseen piirustukseen, tekstinkäsittely- tai julkaisuohjelmaan.

DesignCenterin avulla voi tarkastella muissa piirustuksissa olevaa tietoa sekä vetää ja pudottaa komponentteja käsiteltävään piirustukseen.

Symbolien lisäys voidaan myös tehdä helppokäyttöisellä DesingCenterillä.

Properties (ominaisuudet) ikkunan avulla voit helposti ja nopeasti katsella ja muuttaa objektin ominaisuuksia.

Kehittynyt AutoSnap-toiminto sisältää mm. tilapäiset apuviivat ja leikkauspistetoiminnon, joiden avulla on helppo asettaa objekteja tarkasti paikalleen.

Layouts (eli usean sivun asettelu) toiminnon avulla voit tallettaa useita paperi/tulostusarkkeja yhteen piirustustiedostoon.

Käyttöliittymä on Windows-standardin mukainen, mikä helpottaa oppimista ja käyttämistä sekä mahdollistaa monien työvaiheiden suorittamisen tehokkaasti.

Työkaluvalikot ovat käyttäjän muokattavissa ja sijoitettavissa vapaasti näytöllä haluttuun kohtaan.

Nopea näytön käsittely reaaliaikaisen zoomauksen ja panoroinnin avulla.

Publish to Web eli julkaisumahdollisuus internetissä.

eTransmit toiminto helpottaa tietojen siirtoa suunnittelijalta toiselle. Piirustus ja siihen liittyvät aputiedostot voidaan helposti pakata yhdeksi kokonaisuudeksi.

Monipuoliset tulostusmahdollisuudet (mm. PDF).

Laitevaatimukset

Toimii AutoCAD LT -ohjelmiston kanssa Windows-käyttöjärjestelmässä.

Laitteistovaatimukset ovat samat kuin pohjana käytettävässä Autodesk-tuotteessa

Kiintolevyn tilantarve noin 35 Mtavua.

Voidaan asentaa halutulle levyasemalle.