Revit MEP

Revit rakennusten suunnitteluun ja rakentamiseen

Autodesk® Revit® -ohjelmisto (Revit Architecture, Revit Structure ja Revit MEP) on erityisesti laadittu tietomallinnusta (BIM) varten. Sen avulla suunnittelu- ja rakennusalan ammattilaiset voivat viedä ideat konseptista rakennusvaiheeseen koordinoidulla ja yhdenmukaisella, mallipohjaisella lähestymistavalla.

Autodesk Revit on erillinen sovellus, joka sisältää ominaisuuksia arkkitehtisuunnittelua, mekaniikan, sähköjärjestelmien, putkituksen ja rakenteiden teknistä suunnittelua sekä rakentamista varten.

Autodesk Revit -ohjelmisto on saatavilla osana Autodesk AEC toimialakokoelmaa sekä yksittäisenä tuotteena.

Ota yhteyttä, kun haluat lisätietoja Revit-ohjelmistosta.

Ominaisuudet Autodesk Revit MEP

Talotekniikan suunnitteluun kehitetty tietomallinnusohjelmisto Autodesk® Revit® MEP tarjoaa erikoistyökalut taloteknisten järjestelmien suunnitteluun ja analysointiin. Autodesk Revit MEP helpottaa talotekniikan suunnittelijoiden, arkkitehtien ja rakennesuunnittelijoiden yhteistyötä ja auttaa minimoimaan suunnittelussa tapahtuvat koordinointivirheet.

Sisäänrakennettujen ja ulkopuolisten analysointityökalujen ja sovellusten ansiosta talotekniikan suunnittelijat tukevat päätöksensä parempiin tietoihin, tuloksena kustannustehokkaammat ja ekologiset suunnitelmat sekä energiataloudelliset rakennukset.

Autodesk Revit MEP -ohjelmisto tarjoaa käyttäjälle muun muassa seuraavat ominaisuudet:

  • Tietomallinnus talotekniikan suunnittelijoille
  • Energiatehokkuuden suunnittelu ja analysoinnin tuki
  • Lämmitys- ja jäähdytyskuormien analysointi
  • Mekaanisten järjestelmien ja kanavistojen mallinnus
  • Sähkövalaistuksen, johdotuksen ja virtapiirien suunnittelu
  • Sähkökuormien tasapainotus, johtojen mitoitus ja ohjauspaneelin generointi
  • Putkistojen mallinnus
  • Sammutusjärjestelmien mallinnus
  • Suunnittelualojen välinen koordinointi ja törmäystarkistus
  • Rakennettavuuden arviointi
Klikkaa suuremmaksi
Klikkaa suuremmaksi

Kanavien ja putkien mitoitus/painelaskelmat

Autodesk® Revit® MEP -ohjelmiston sisäänrakennetut laskimet mahdollistavat mitoitus- ja painehäviölaskelmat alan standardimenetelmiä ja spesifikaatioita, kuten esimerkiksi ASHRAE-liitäntähäviötietokantaa hyödyntäen. Järjestelmien mitoitustyökalut päivittävät kanava- ja putkielementtien koko- ja mitoitusparametrit automaattisesti, ilman tiedostojen vaihtoa ja ulkopuolisia sovelluksia. Kanavisto – ja putkistomitoitus -työkaluilla mitoitat kanavistot ja putkistot dynaamisesti. Muita kanavien mitoitukseen tarjolla olevia menetelmiä ovat Friction, Velocity, Static Regain ja Equal Friction. Putkien mitoituksessa käytettävissäsi ovat Velocity- ja Friction-menetelmät.

Klikkaa suuremmaksi
Klikkaa suuremmaksi

Kanavistojen ja putkistojen mallinnus

Intuitiivisilla layout-työkaluilla muokkaat mallia vaivattomasti. Autodesk Revit MEP -ohjelmisto päivittää mallinäkymät ja tulostearkit automaattisesti auttaen ylläpitämään dokumenttien ja projektin yhtenäisyyttä. Luo LVI-järjestelmiä kanavien ja putkien 3D-mallinnustoiminnoilla. Muokkaa mallia vaivattomasti lähes jokaisessa näkymässä suunnitteluelementtejä vetämällä. Voit mallintaa myös leikkaus- ja julkisivunäkymissä. Mallinäkymät ja tulostearkit päivittyvät automaattisesti jokaisen muutoksen yhteydessä, joten suunnitelmat ja dokumentit ovat aina tarkasti ajan tasalla.

Klikkaa suuremmaksi
Klikkaa suuremmaksi

LVI- ja sähköjärjestelmien tilasuunnittelu

Esitä suunnitelmasi tehokkaammin hyödyntämällä visuaalisia värisuunnitelmia. Värimallien ansiosta voit unohtaa kaavioiden tulkitsemisen ja paperisuunnitelmien värittämisen käsin.

Värisuunnitelmiin tehdyt revisiot ja muutokset päivittyvät automaattisesti koko malliin. Luo erilaisia värimalleja ja ylläpidä suunnitelmien yhtenäisyyttä projektin alusta loppuun. Ilmanvaihtokanavien ja putkistojen kolmiulotteisen mallinnuksen ansiosta voit esittää LVI-järjestelmästäsi selkeästi esimerkiksi mitoitusilmavirrat, todelliset ilmavirrat ja mekaaniset vyöhykkeet asiakkaan omien värikoodien mukaisesti. Luo sähkösuunnitteluun omat värikoodit esimerkiksi kuormille ja aluekohtaiselle valaistukselle.

Klikkaa suuremmaksi
Klikkaa suuremmaksi

Järjestelmien tarkistus (kriittinen polku)

Paranna taloudellisuutta ja tehokkuutta paikantamalla painehäviöalueet ja korjaamalla ne nopeasti. Muokkaa interaktiivisesti liittimiä, muotoa ja kokoonpanoa ja näe muutosten vaikutus staattiseen painehäviöön ja virtausominaisuuksiin välittömästi. Revit MEP -ohjelmisto näyttää kriittisen virtauspolun haarakanavien, runkokanavien tai koko järjestelmän osalta.

Klikkaa suuremmaksi
Klikkaa suuremmaksi

Kanavien automaattinen reititys

Reititä ja rajoita monimutkaiset kanavat helposti kahden pisteen välille. Valitse useista reittivaihtoehdoista paras omaa suunnitelmaasi ajatellen. Reitin luonnissa hyödynnetään etusijalle asetettuja kytkentöjä ja valittuja liittimiä. Automaattinen reititys helpottaa järjestelmien luonnin pitkäveteisiä rutiineja ja säästää aikaa yksityiskohtaisempaan suunnitteluun ja analysointiin. Voit myös muokata ehdotettuja reittejä suunnittelutavoitteittesi mukaisesti.

Valaistuslaskenta

Valaistuslaskentatoiminto laskee huoneen valaistustasot automaattisesti. Määrittele huonepintojen heijastusarvot, liitä alan standardin mukaiset IESNA-tiedostot ja määrittele työtasojen korkeudet automaattista keskimääräisen valotason laskentaa varten.

Jännitehäviöt ja tehon pieneneminen

Paranna suunnittelutietojen laatua tunnistamalla jännitehäviöt ja ottamalla tehon pieneneminen huomioon jo suunnitteluvaiheessa.

Klikkaa suuremmaksi
Klikkaa suuremmaksi

Kaltevat putket ja putken pohjan tasomerkinnät

Mallinna kaltevat viemäriputket rakennussääntöjen mukaisesti. Määrittele haluttu kaltevuus ja luo viemäröintisuunnitelmasi. Laskenta tapahtuu automaattisesti, ja kaltevuutta voidaan soveltaa helposti myös useita putkityyppejä sisältäviin viemäreihin. Merkitse pohjan taso tarvittaviin kohtiin minimoidaksesi arvailut ja kalteviin putkistoihin perinteisesti liittyvät manuaaliset laskutoimitukset.

Klikkaa suuremmaksi
Klikkaa suuremmaksi

Parametriset komponentit

Autodesk Revit MEP -ohjelmiston parametristen komponenttien avulla ideoit ja ilmaiset tarkat suunnittelutavoitteesi avoimilla graafisilla järjestemillä. Hyödynnä parametrisiä komponentteja monimutkaisimmissakin talotekniikan järjestelmissä ilman ohjelmointikieliä ja ohjelmointia.

Klikkaa suuremmaksi
Klikkaa suuremmaksi

Teknisten dokumenttien luonti

Luo suunnittelutiedoista automaattisesti täsmälliset pohja-, leikkaus-, julkisivu-, detalji- ja luettelonäkymät. Yhteisen tietokannan pohjalta luodut synkronoidut mallinäkymät mahdollistavat yhtenäisen ja hyvin koordinoidun muutostenhallinnan. Tietomallinnuksen ansiosta talotekniikan suunnitteluryhmät pääsevät hyödyntämään entistä tarkempia ja koordinoidumpia teknisiä dokumentteja.

Klikkaa suuremmaksi
Klikkaa suuremmaksi

Tulostearkkien automaattiset viitteet

Leikkaukset, julkisivut ja callout-viitteet ovat tarkemmat, ja kaikki tiedot, grafiikka, detaljit, luettelot, piirustukset ja tulostearkit ovat aina ajan tasalla ja järjestyksessä. Tulostearkkien koordinointiin ei enää tuhlaannu aikaa: Revit MEP automatisoi koko prosessin.

Klikkaa suuremmaksi
Klikkaa suuremmaksi

Järjestelmäselain

Tarkista mallin järjestelmät helposti katkosten varalta, totea nopeasti epätasapainossa olevat kuormat ja paikanna järjestelmistä irrallaan olevat elementit. Autodesk Revit MEP tarkentaa mitoitusta varmistamalla, että kaikki taloteknisten järjestelmien elementit on liitetty ja laskettu konaiskuormaan. Autodesk Revit MEP -ohjelmiston ansiosta suunnittelija voi luottaa, että talotekniikkasuunnitelmat ovat varmasti täydelliset.

Klikkaa suuremmaksi
Klikkaa suuremmaksi

DWG/DWF/DXF/DGN -tiedostojen tuki

Alkuperäisten DWG™-, DWF™-, DXF™- ja DGN-tiedostojen tuki varmistaa yhteensopivan tiedonvaihdon.

Klikkaa suuremmaksi
Klikkaa suuremmaksi

Worksharing-työryhmäominaisuus

Autodesk Revit MEP -ohjelmiston työryhmäominaisuus ulottaa parametrisen mallinnusympäristön tehokkuuden koko projektiryhmään. Työryhmäominaisuus tarjoaa kattavan valikoiman yhteistyömalleja: koko ryhmälle voidaan antaa samanaikainen pääsy jaettuun malliin, projekti voidaan jakaa yhteiskäyttöön erillisiksi yksiköiksi tai sitten projektin elementit tai järjestelmät voidaan erottaa itsenäisesti hallittaviksi linkitetyiksi malleiksi. Työryhmäominaisuuden ansiosta suunnitteluryhmät tekevät tehokkaasti yhteistyötä työnkulun ja projektin edellyttämällä tavalla.

Klikkaa suuremmaksi
Klikkaa suuremmaksi

Visualisointi

Autodesk Revit MEP -ohjelmistolla tuotettujen fotorealististen kuvien ansiosta asiakkaat näkevät valmiin talotekniikkajärjestelmän jo ennen toteutusta. Revit MEP luo 3D-projektinäkymistä visualisoidut kuvat, joihin voidaan lisätä esimerkiksi valoja, kasveja, siirtokuvia, ihmisiä ja muita efektejä. Lisää rakennuksen sisäosia kuvaaviin näkymiin auringonvalo radiositeettilaskentaa varten. Valitse päivänvalon lähteiksi läpinäkyviä materiaaleja sisältävät objektit.

Klikkaa suuremmaksi
Klikkaa suuremmaksi

Publish to Autodesk Buzzsaw -toiminto

Hyödyntämällä Autodesk® Buzzsaw® projektinhallintaratkaisua työryhmän jäsenet voivat ladata Revit MEP -tiedostoja saumattomasti Buzzsaw’n projektisivulle. Oletuspohjan ansiosta voit liittää näkymään ominaisuuksia ja palauttaa ne alkuperäiseen muotoonsa ennen projektin julkaisua tai tulostusta.

Klikkaa suuremmaksi
Klikkaa suuremmaksi

Tietokantayhteydet

Autodesk Revit MEP -mallin tietoja voidaan viedä mihin tahansa ODBC-yhteensopivaan tietokantaan, joten tietoja voidaan käyttää kätevästi myös ulkopuolisissa laskenta-, hallinta-, hankinta- ja kiinteistönhallintatyökaluissa.

Klikkaa suuremmaksi
Klikkaa suuremmaksi

ACIS-solidien vienti ja tuonti AutoCAD-pohjaisilla sovelluksilla

Revit-pohjaiset ohjelmistot voivat lukea ja kirjoittaa ACIS®-tilavuusmalleja, joten tietojen tuonti ja vienti Autodesk Revit MEP -mallien ja AutoCAD®-pohjaisten rakennus- ja rakennesuunnitteluohjelmistojen välillä sujuu kätevästi. Voit viedä ja linkittää 3D-tilavuusmalleja AutoCAD® Architecture ja AutoCAD® MEP -ohjelmistoihin.

Sovelluskehitysrajapinta

Monipuolinen Autodesk Revit® API -sovelluskehitysrajapinta ulottaa Autodesk Revitin toiminnot koko rakennusalalle.