Autodesk Mudbox

Elokuvien, pelien ja suunnittelun ammattilaisille tarkoitettu digitaalinen Autodesk® Mudbox® muovailu- ja pintamuotojen maalausohjelma antaa 3D-mallintajille ja mallien yksityiskohtia taiteileville vapauden luoda todenmukaisia hahmoja ja ympäristöjä teknisistä seikoista välittämättä.

Kysy lisää myynnistämme.

Ominaisuuksia

Verkkojen symmetrinen retopologisointi

o Symmetrinen topologia voidaan toteuttaa kohdetopologian, local- tai world-akselin suhteen.

o Voit kopioida maalaus- ja muovailuyksityiskohtia kohteen toiselta tai molemmilta puolilta.

o Make Symmetrical -työkalu mahdollistaa verkkojen symmetrisoinnin yhden tai useamman akselin suhteen ilman retopologisointia.

Tasojen tehokas ryhmittely

o Sculpt ja Paint -tasojen järjestäminen ryhmiin helpottaa ja nopeuttaa niiden käyttöä laajoissa 3D-ympäristöissä.

o Visibility -kytkimellä voit tarkentaa tiettyyn kohteeseen tai kopioida tasoryppäitä.

o Voit tuoda ja tallentaa Autodesk® Maya® 2015 ohjelmistosta Blend Shape -kohteita Mudboxin Sculpt-tasoryhmiin.

o Paint Layer -ryhmissä voit manuaalisesti yhdistää tai tasoittaa ryhmiä tasoja exportatessa.

Parannettu Ptex- ja multitile UV -tekstuurien siirto Autodesk® Mudbox® ja Maya® ‑ohjelmistojen välillä.

o Tekstuurien tuonti ja vienti on nyt vain yhden askeleen päässä

o Ptex-tekstruurit mahdollistavat työskentelyn ilman UV:ta.

o Multitile-tekstruurien avulla voit maalata 0-1 UV -tilan ulkopuolella.

Parannettu mallikuvapintojen siirto Mudbox ja Maya -ohjelmistojen välillä.

o Siirettäessä referenssikuvapintoja Mayasta Mudboxiin ohjelma säilyttää monet kuvapinnan asetuksista.

Luo Blend Shape -muotoja Mudboxissa ja yhdistä ne Maya-ympäristöön käyttämällä Sculpt-tasoryhmiä.

Parannettu tekstuurien vienti ja päivitys

o Kanaville ja maalaustasoille on mahdollista asettaa yksilölliset vientipolut

o Mudbox säilyttää polut riippumatta vientikohteesta tai ko. varjostimien tuesta.

o Uudistukset vähentävät manuaalisen säätelyn tarvetta edesauttaen rutiininomaista ja tuotteliasta työskentelyä.

Kaliiperityökalu

o Mittaa kahden pisteen välisen etäisyyden suoraan tai pitkin kaarta.

o Auttaa varmistamaan ja säilyttämään mittasuhteet muovailun aikana.

Intel HD graphics 4000 -grafiikkaprosessorien tuki

o Voit tehokkaasti hyödyntää joidenkin laitteistokokoonpanojen tarjoamia osoitinkynä- ja monikosketuspalveluita.