Autodesk Maya LT

Maya LT on Autodesk® Maya -ohjelmistoon pohjautuva, indie-pelialan ammattilaisille suunnattu 3D-mallinnus- ja animaatiotyökalu.

Maya LT tarjoaa kohtuuhintaan työkalut luovaan ja tehokkaaseen työnkulkuun.
Ota yhteyttä, kun haluat lisätietoja Maya LT -ohjelmistosta.

Ominaisuuksia

Mallinnuksen parannukset
Uudet retopologiatyökalut ja parannellut Booleanit auttavat peligraafikkoja kehittämään mallinnustaan.

– Quad Draw -työkalussa on integroituna Relax- ja Tweak-ominaisuudet Soft Selection-valinnalla ja interaktiivinen Edge Extend -työkalu. Verkot saa optimoitua yhdestä työkalusarjasta, ja lopputulos takaa puhtaammat deformaatiot ja paremman suorituskyvyn.

– Tehokas uusi kirjasto mahdollistaa nopeammat ja luotettavammat polygonigeometrian Boolean-operaatiot.

o Testattu ja optimoitu useilla korkea-resoluutioisilla datasarjoilla

o Takaa luotettavia tuloksia avoimilla pinnoilla.

OpenSubdiv-kirjasto
Mallintaminen subdivision-pinnoilla on helpompaa nopeasti päivittyvän esikatselun avulla.

– Hyödynnä Pixarin animaatiotiimin vuosikymmenten tutkimusta ja kokemusta subdivision-pintojen mallinnuksessa.

– Piirtämistehoa voi parantaa käyttämällä sekä rinnakkaisia CPU että GPU-arkkitehtuureja.

– Kontrollihäkkien käyttö subdivision-pinnoilla mahdollistaa mallin päivittymisen lähes reaaliajassa.

Paranneltu hahmon animointi
Parannukset 3D-hahmon animointijärjestelmissä helpottavat hahmojen riggausta ja animointia.

– Animaation uudelleenkohdistustyökalu mahdollistaa animaatioiden transponoinnin erimittaisten luurankojen välillä, tehden usean hahmon animoinnista vähemmän työlästä ja toistavaa.

– Uudella peilaustoiminnolla voit luoda symmetrisiä luurankoja helposti ja nopeasti.

– Lisää käänteiskinematiikkaa hahmon luurankoon IK Pole Handle -työkalulla.

UV editointityökalu
Luo UV karttoja helposti Unfold3D:n visuaalisten palautteiden avulla

– 3D objektit voidaan taitella auki määrittämällä niille UV-saumat intuitiivisilla valintatyökaluilla.

– Tehokkaat UV-taittelualgoritmit mahdollistavat nopeat muutokset ja tulokset

– Värikoodatut tai ruutukuviolliset visuaaliset palautejärjestelmät helpottavat ongelmallisten kohtien havaitsemista UV kartalla.

Substanssimateriaalin integrointi
Selaa ja muokkaa Allegorithmic Substance Designer ‑tekstuurityökalussa luotuja materiaaleja ja lisää niitä 3D-malleihin.

– Materiaalin parametreihin tehdyt muutokset näkyvät reaaliajassa.

– Maya LT:n näkymä näyttää substanssimateriaalit täsmällisesti siten, miltä ne näyttävät tuetuilla laitteistoilla.

– Mukana on näytemateriaaleja aloittelijoita varten.

Send to Unity -FBX:n vientivalinta
Helpota 3D sisällön siirtämistä Maya LT:stä Unityyn hyödyntämällä Autodesk FBX (englanti) ‑teknologiaa.

– Uusi tiedonsiirtokanava mahdollistaa sisällön siirron Maya LT:stä suoraan Unity 3d Engineä käyttävän projektin kansioon käyttämällä FBX-tiedostoformaattia, ilman polygonien resoluutiorajoituksia.

– Muihin pelimoottoreihin voi viedä korkeintaan 65 000 polygonin ympäristöjä FBX formaatissa.

MEL skriptaus
Toistuvat tai monimutkaiset tehtävät voidaan automatisoida MEL skripteillä.

– MEL skriptejä voi kirjoittaa ja räätälöidä tarpeen mukaan nopeuttamaan 3D-pelisisällön luomista.

– Sisäänrakennettu skriptieditori näyttää skriptit, jotka vastaavat käyttäjän toimia Maya LT:n käyttöliittymässä. Tämä helpottaa MEL:in oppimista, eikä vaadi aiempaa kokemusta ohjelmoinnista.

– Skripteille voidaan tallentaa räätälöidyt oikopolut, valikot ja pikanäppäimet.

– Käyttäjät voivat jakaa MEL skriptejä, mikä takaa yhteiset työnkulkukäytännöt ja siten johdonmukaiset tulokset.

Pilven integrointi
Dropbox, Autodesk 360 ja 123D applikaatioiden integrointi helpottaa tiedonsiirtoa eri pilvipalvelujen välillä.

– Selaa ja avaa pilvitiedostoja suoraan Maya LT:ssä.

– Käyttäessäsi Dropboxia tai Autodesk 360:tä voit avata, muokata ja tallentaa tiedostot takaisin pilveen.

– 123D Catch ja 123D Creature -ohjelmistoissa luodut tiedostot voidaan 123D-pilvipalvelun kautta siirtää Maya LT:hen ja käyttää mallialustoina.

Walk-työkalu
Käytä hiirtä ja WASD-näppäimiä siirtääksesi perspektiivikameraa FPS-pelien tapaan.

Uutuudet (Laajennus 1)
Seuraavat ominaisuudet sisältyvät vain Autodesk Maintenance Subscription tai Desktop Subscription -sopimuksilla saatavaan Extension 1 for Autodesk Maya LT 2015 -laajennukseen.

Utility-noodit
Utility-noodien käyttö antaa paremman hallinnan ja lopputuloksen hahmon riggauksessa ja animoinnissa.

– Matemaattiset yhteydet ympäristön eri objektien välillä mahdollistavat hienovaraisemman hallinnan. Lisää-, vähennä-, kerro- ja jaa-toiminnot helpottavat määrittämään, kuinka paljon kappaleen liike vaikuttaa toiseen tai useampaan muuhun kappaleeseen.

– Utility-noodit edistävät automaattisesti luotujen rigien käyttöä Maya LT:ssä ja mahdollistavat rigien tuonnin monista eri lähteistä.

Set Driven Key
Set Driven Key:llä voit linkittää objektien liikkeitä ja siten yksinkertaistaa ja vähentää toistuvia tehtäviä.

– Hahmojen ja objektien linkittäminen säilyttää yhdenmukaisuuden eri peliobjektien animaatioiden välillä, säästäen aikaa ja vähentäen toistuvia tehtäviä.

– Set Driven Key edistävää automaattisesti luotujen rigien käyttöä Maya LT:ssä ja mahdollistaa monenlaisten rigien tuonnin eri lähteistä.

Game Export -työkalu
Mallien ja animaatioiden vienti Maya LT:stä pelimoottoreihin on nyt helppoa ja vaivatonta.

– Säilytä Maya LT tiedoston staattisten ja dynaamisten verkkojen vientiasetukset; näin saman tiedoston siirtäminen onnistuu myöhemmin nopeasti ja johdonmukaisesti.

– FBX otoksilla voit siirtää useita animaatioleikkeitä samaan FBX-tiedostoon tai omiin FBX-tiedostoihinsa samasta lähteestä. Nimeä saman tiedoston sisältämät eri leikkeet ja määritä alku- ja loppuframet. Näin saman tiedoston vienti myöhemmin onnistuu helpommin.

– Tarkastele Maya LT tiedoston sisältämiä animaatioita helpommin valitsemalla yksittäisiä leikkeitä.