Bluebeam Revu -palvelupakettien vertailu

Tiedostojen merkintä & seuranta Basics Core Complete
Kommentoi PDF-tiedostoja merkinnöillä, kuten mukautetuilla teksteillä, muodoilla ja leimoilla
Seuraa ja hallinnoi kommentteja
Tarkastele, suodata ja lajittele merkintöjä ja kommenteja Merkintäluettelossa
Tallenna ja käytä uudelleen työkaluja Tool Chestistä
Muokkaa työkalun aihetta ja lisää kommenteja Tool Chestissä
Aseta ja poista mittakaava työkalusarjoista
Määritä merkintöjä tasoille
Litistä PDF-merkintöjä
Tuo PDF-merkintöjä
Poista PDF-sisältöä pysyvästi
Käännä merkintöjä eri kielille
Luo ja lisää dynaamisia leimoja PDF-tiedostoihin
2D-valokuvamerkinnät
Lisää hyperlinkkejä asiakirjoihin ja määritä hyperlinkit tietylle alueelle
Luo mukautettuja merkintäluettelo­suodattimia ja tallenna ne uudelleenkäyttöä varten
Upota 2D-valokuvia merkintöihin kuvankaappauksella
Upota 360°-kuvia ja videoita merkintöihin kuvankaappauksella
Kalibroi työkalusarjat muuttamaan kokoaan dynaamisesti PDF-tiedostoissa, joissa on eri mittakaavat/näkymät
Luo ja tallenna merkintäselitteet Tool Chestiin
Luo, tarkastele ja käytä mukautettuja viivoituskuvioita
Luo kalibroituja monikulmioita, murtoviivoja, suorakulmioita ja soikioita käyttämällä luonnoksen skaalaustyökaluja
Luo mukautettuja tiloja
Sisällön luonti, käyttö & hallinta Basics Core Complete
Lisää tai muokkaa ylä- ja alatunnisteita
Yhdistä erilliset asiakirjat yhdeksi PDF-tiedostoksi
Mukauta uusien sivujen kokoa ja muokaa jo olemassa olevien sivujen kokoa
Upota liitetiedostoja
Pyyhi ja leikkaa PDF-tiedostojen sisältöjä
Pura, poista, kierrä ja lisää tyhjiä sivuja
Lisää olemassa olevia PDF-sivuja
Säilytä hyperlinkit, kun yhdistät ja erotat linkitettyjä PDF-tiedostoja
Tarkastele 3D-PDF-tiedostoja
Luo sisällysluettelo kirjanmerkeistä
Pienennä tiedoston kokoa käyttämällä esiasetettuja ja mukautettavia tarkkuuden asetuksia
Jaa asiakirjoja lähdetiedostoa muuttamatta
Luo kirjanmerkkejä ja sivutunnisteita manuaalisesti
Luo kirjanmerkkejä ja sivutunnisteita automaattisesti
Merkitse 3D-näkymät
Vertaile kahta tai useampaa PDF-asiakirjan versiota päällekäin
Käsittele värejä
Luo, merkitse ja käsittele 3D-PDF-tiedostoja mistä tahansa IFC- tai U3D-tiedostosta
Avaa, luo ja muokkaa Sets-asiakirjoja, ja merkitse tiedostot Sets-asiakirjojen lajittelua ja navigointia varten
Navigointi & personointi Basics Core Complete
Käynnistä useita Revu-esiintymiä
Käytä ja tarkastele viimmeisimpiä PDF-tiedostoja
Vedä asiakirjojen välilehdet käyttöliittymästä omiin ikkunoihinsa useiden näyttöjen välillä
Muuta merkintäominaisuuksia ja tallenna uudelleenkäyttöä varten
Luo mukautettavia pikanäppäimiä
Muokkaa työkalurivejä
Hae paikallisista kiintolevyasemista ja kiinnitä tiedostoja eri kategorioihin
Muunna skannatut kuvat tekstihakukelpoisiksi PDF-tiedostoiksi käyttämällä tekstintunnistusta (OCR)
Hae symboleja visuaalisen haun avulla
Mittaustyökalut Basics Core Complete
Käytä eri asteikkojen mittauksia yhdessä PDF-tiedostossa näkymäporttien avulla
Mittaa pituuksia ja alueita perusmittatyökaluilla
Käytä edistyneitä mittaustyökaluja, kuten kehä-, tilavuus-, kulma- ja määrälaskentatyökaluja
Lisää kaavoja mukautettuihin sarakkeisiin laskelmia varten
Linkitä reaaliaikaiset tiedot mittausmerkinnöistä Excel-taulukkoihin määrälinkin avulla
Eristä ja täytä piirustusalueet merkintöjen, mittausten ja tilojen luomiseksi dynaamisella täytöllä
Studio Basics Core Complete
Tee reaaliaikaista yhteistyötä olemassa olevien Studio-istuntojen merkintätyökalujen avulla
Tarkastele ja lähetä tiedostoja olemassa oleviin Studio-projekteihin ja -istuntoihin
Synkronoi Studio-projektitiedostot offline-muokkausta varten
Luo uusia Studio-projekteja ja -istuntoja
Laajennukset & integraatiot Basics Core Complete
Luo PDF-tiedostoja yksittäin ja erissä yhdellä napautuksella suoraan Microsoft® Officesta ja Outlook®:sta
Integroi SharePoint® ja ProjectWise® -palveluihin
Muunna mikä tahansa Windows-tiedosto PDF-tiedostoksi tai TIF-, JPG-, BMP-, PSD-, PNG-, PCL-, GIF-, EMF- ja WMF-tiedostoiksi käyttämällä Bluebeamin PDF-tulostinta
Vie skannatut PDF-tiedostot muokattaviksi Word-, Excel®- ja PowerPoint®-asiakirjoiksi
Luo 2D-PDF-tiedostoja yksittäin ja erissä yhdellä napautuksella suoraan AutoCAD®-, Revit®- ja SolidWorks®-ohjelmistoista
Luo 3D-PDF-tiedostoja yksittäin ja erissä yhdellä napautuksella suoraan AutoCAD-, Revit- ja Navisworks®-ohjelmistoista
Muunna Revit-huoneet Revu-tiloiksi
Muunna AutoCAD-, Revit- ja SolidWorks-tiedostoja erissä PDF-, TIF-, JPG-, BMP-, PSD-, PNG-, PCL-, GIF-, EMF- ja WMF-tiedostoiksi
Siirrä hyperlinkkejä AutoCAD-tiedostoista
Tuo SHX-fonteilla varustettuja tiedostoja AutoCADista
Tuo arkkijoukkoja AutoCADista
Turvallisuus & digitaaliset allekirjoitukset Basics Core Complete
Lisää digitaalisen allekirjoituksen kenttiä, jotka edellyttävät sertifioituja digitaalisia tunnuksia
Seuraa kaikkia digitaalisia allekirjoituksia ja varmenteita
Aseta salasanasuojauksia ja määritä käyttöoikeuksia
Automatisointi Basics Core Complete
Muunna PDF-tiedostoja automaattisesti lomakkeiksi
Yhdistä lomaketiedot
Määritä mittakaava useisiin arkkeihin samanaikaisesti
Vertaa useita piirustusversioita erissä
Luo automaattisesti navigointi­hyperlinkkejä tiettyyn asiakirjaryhmään Batch Link® -työkalulla
Käsittele hyperlinkkejä erissä suuria asiakirjajoukkoja varten
Lisää automaattisesti uusia sivuversioita tai korvaa nykyiset sivut uusilla versioilla useissa asiakirjoissa sivujen sisällyttämisen avulla
Käytä digitaalista allekirjoitusta ja ammattimaista sinettiä useiden tiedostojen erässä
Käytä skriptauskomentoja
Vie projektitietoja Basics Core Complete
Luo ja vie PDF-yhteenveto kaikista tiedoston tai useiden tiedostojen merkinnöistä
Luo ja vie CSV- or XML-yhteenveto kaikista tiedoston merkinnöistä
Seuraa ja luo raporteja ennalta määritetyillä, mukautetuilla alueilla sijaitsevista merkinnöistä
Merkintäeditori Basics Core Complete
Lataa mitä tahansa tiedostoja suojattuun pilvitallennustilaan
Tarkastele PDF-tiedostoja ja päivitä, poista sekä vie tiedostoja pilvitallennustilasta
Kommentoi PDF-tiedostoja merkinnöillä, kuten mukautetuilla tekstillä, muodoilla ja vektorikynällä
Tee reaaliaikaista yhteistyötä piirustusten ja asiakirjojen merkintätyökalujen avulla
Tallenna ja uudelleenkäytä työkaluja Tool Chestistä
Seuraa ja hallitse merkintöjä
Käytä ja muuta merkintöjen tiloja merkintäluettelosta
Kommentoi ja vastaa
Kenttätyökalut Basics Core Complete
Luo uusia projekteja
Lähetä ja julkaise piirustuksia
Lisää piirustuksia karttanäkymään saadaksesi maantieteellisiä havaintoja
Kutsu projektikumppaneita yhteistyöhön
Integroi OneDrive®-, SharePoint-, Dropbox™-, Box-, Google Drive™- ja Egnyte™-pilvipalvelujen kanssa
Luo, vastaa, välitä ja lähetä tietopyyntöjä piirustus- ja karttanäkymissä
Vie tietopyyntölokit
Luo vikakohteita, kommentoi, lisää valokuvia ja lähetä vikakohteita piirustus- ja karttanäkymissä
Muuta vikakohteen tilaa ja vie vikalista
Tuo ja vie toimitusloki
Luo, tarkista ja vastaa toimituksiin