Bluebeam Revu vertailu

Keskeiset ominaisuudet Standard CAD eXtreme™
Käytä PDF-tiedostoissa mukautettavia muutosten merkintätyökaluja ja tallenna mukautetut työkalut helppoa käyttöä varten
Seuraa ja hallitse huomautuksia
Lataa tiedostoja pilvipalveluun ja synkronoi PDF-tiedostot paikallisesti
Reaaliaikainen PDF-yhteistyöskentely jaetuilla merkinnöillä
Käytä ja tarkastele viimeisimpiä PDF-tiedostoja
Hae paikallisilta asemilta ja kiinnitä tiedostoja luokkiin
SharePoint®- ja ProjectWise®-integrointi
Luo mukautettavia pikanäppäimiä eniten käytetyille työkaluille
Luo, merkitse ja käsittele 3D-PDF-tiedostoja mistä tahansa IFC- tai U3D-tiedostosta
Luo ja yhdistä PDF-eriä suoraan Microsoft® Office- ja Outlook® -ohjelmista sekä muunna mikä tahansa Windows®-tiedosto PDF-muotoon
Luo yhdellä napsautuksella 2D-PDF-tiedostoja ja eriä suoraan Revit®-, AutoCAD®- ja SolidWorks®-ohjelmista
Luo 3D-PDF yhdellä napsautuksella suoraan AutoCAD-, Revit-, Navisworks® Manage-, Navisworks Simulate- ja SketchUp® Pro -ohjelmista
Muunna skannatut kuvat hakukelpoista tekstiä sisältäviksi PDF-tiedostoiksi optisen merkkitunnistuksen (OCR:n) avulla
Muunna PDF-tiedostoja lomakkeiksi automaattinen lomakkeen luonti -toiminnolla
Siirrä määrän linkin avulla mittausten kokonaisarvot paikallisesta PDF-tiedostosta Excel-laskentataulukkoon reaaliaikaisesti
Ota käyttöön komentosarjojen komentoja
Lisää digitaalinen allekirjoitus ja yrityksen leima useisiin eri tiedostoihin erän allekirjoituksen ja sinetöinnin avulla
Luo automaattisesti navigoinnin hyperlinkkejä tiettyyn dokumenttiryhmään Batch Link® -toiminnolla
Batch Slip Sheet -toiminnon avulla voit automaattisesti lisätä uusia muutettuja sivuja tai korvata nykyisiä sivuja uusilla versioilla dokumenttiryhmässä.
Dokumenttien merkintä Standard CAD eXtreme
Lisää PDF-tiedostoihin merkintöjä, kuten mukautettua tekstiä, muotoja, leimoja ja vesileimoja
Mittaa PDF-tiedostoja sisäisillä mittaustyökaluilla
Litistä PDF-merkinnät
Muuta merkintöjen ominaisuuksia ja tallenna muutokset myöhempää käyttöä varten
Luo mukautettuja suodattimia ja tallenna ne myöhempää käyttöä varten
Määritä merkinnät tasoille
Tarkastele, suodata ja lajittele merkintöjä sekä kommentteja
Luo ja vie CSV-, PDF- tai XML-yhteenveto tiedoston kaikista merkinnöistä
Tuo PDF-merkinnät
Luo kalibroituja säännöllisiä monikulmioita, murtoviivoja, suorakulmioita ja ellipsejä Luonnostelu skaalaan -työkaluilla
Lisää dokumentteihin hyperlinkkejä ja määritä hyperlinkki tietylle alueelle
Luo ja lisää dynaamisia leimoja PDF-tiedostoihin
Upota yleisiä kuvia, 360°-valokuvia ja videoita merkintöihin
Kalibroi työkalusarjat mukautumaan dynaamisesti PDF-tiedostojen erilaisiin mittakaavoihin/korostuksiin
Käytä eri mittakaavan mittauksia yhdessä PDF-tiedostossa korostusten avulla
Käännä merkinnät eri kielille
Katsele 3D-PDF-tiedostoja ja merkitse 3D-näkymiä
Lisää kaavoja mukautettuihin sarakkeisiin laskelmia varten
Luo mukautettuja tiloja
Luo ja vie PDF-yhteenveto useiden tiedostojen kaikista merkinnöistä
Poista ja leikkaa PDF-sisältöä
Seuraa mukautetusti määritellyillä alueilla sijaitsevia merkintöjä ja luo niistä raportteja
Luo mukautettuja rasterimalleja
Tarkastele ja käytä mukautettuja rasterimalleja
Luo sisällysluettelo kirjanmerkeistä
Luo ja tallenna merkintäselitteitä
Lisää tiedostoihin tunnisteita Sets-dokumenttien lajittelua ja navigointia varten
Rajaa ja täytä piirustusalueita luodaksesi merkintöjä, mittauksia ja tiloja dynaamisella täytöllä
Käytä mittakaavaa useaan arkkiin samanaikaisesti
Käytä luetteloa yleisimmistä mittakaavoista mittaustyökaluja käytettäessä
Sivun sisältö ja muokkaus Standard CAD eXtreme
Irrota, poista, kierrä ja lisää tyhjiä sivuja
Mukauta uusien sivujen kokoa ja muuta olemassa olevien sivujen kokoa
Vedä dokumentin välilehtiä käyttöliittymästä omiin ikkunoihinsa ja useisiin näyttöihin
Upota liitetiedostoja
Vertaa kahta tai useampaa PDF-versiota päällekkäisten sivujen avulla
Yhdistä useita dokumentteja yhdeksi PDF-tiedostoksi
Säilytä hyperlinkit yhdistettäessä linkitettyjä PDF-tiedostoja
Pienennä tiedoston kokoa käyttämällä esimääritettyjä vastaavuusasetuksia
Lisää olemassa olevia PDF-sivuja
Vertaile useita piirustusversioita erissä
Lohko dokumentteja muuttamatta lähdetiedostoa
Säilytä hyperlinkit erotettaessa linkitettyjä PDF-tiedostoja
Pienennä tiedoston kokoa mukautettavilla vastaavuusasetuksilla
Lisää ja muokkaa ylä- ja alatunnisteita
Luo kirjanmerkkejä ja sivunnimiä automaattisesti
Käynnistä useita Revu-esiintymiä
Hae symboleja
Mukauta työkalupalkkeja
Käsittele värejä
Käytä ja selaa dokumentteja yhtenä PDF-tiedostona
Luo kirjanmerkkejä automaattisesti käyttämällä PDF-tiedostojen sisältöä
Luo ja muokkaa jopa skannattujen dokumenttien lomakkeita
Muunna skannatut kuvat hakukelpoista tekstiä sisältäviksi PDF-tiedostoiksi optisen merkkitunnistuksen (OCR:n) avulla
Käsittele isojen asiakirjasarjojen hyperlinkit erissä
Ota käyttöön komentosarjojen komentoja
Tee automaattinen lisäys alkuun tai loppuun tai korvaa nykyisen sivun sisältö uusilla tiedostoversioilla monimutkaisissa tiedostosarjoissa
Laajennukset ja integrointi Standard CAD eXtreme
Luo yhdellä napsautuksella PDF-tiedostoja ja eriä suoraan Microsoft Office- ja Outlook -ohjelmista
Luo yhdellä napsautuksella 2D-PDF-tiedostoja ja eriä suoraan AutoCAD-, Revit- ja SolidWorks-ohjelmista
Luo 3D-PDF yhdellä napsautuksella suoraan Revit-, AutoCAD-, Navisworks Manage-, Navisworks Simulate- ja SketchUp Pro -ohjelmista
Muunna Revit-huoneet Revu-tiloiksi
SharePoint- ja ProjectWise-integrointi
Siirrä hyperlinkit AutoCAD-tiedostosta
Muunna mikä tahansa Windows-tiedosto PDF-muotoon tai 10 muuhun tiedostomuotoon Bluebeam PDF -tulostimella
Vie skannatut PDF-tiedostot muokattavina Word-, Excel®- ja PowerPoint®-asiakirjoina
Muunna AutoCAD-, Revit- ja SolidWorks-tiedostoja erissä PDF-, TIF-, JPG-, BMP-, PSD-, PNG-, PCL-, GIF-, EMF- ja WMF-tiedostoiksi
Tuo tiedostoja SHX-fonteilla AutoCAD-ohjelmasta
Tuo arkkisarjoja AutoCAD-ohjelmasta
Linkitä reaaliaikaiset tiedot mittausmerkinnöistä Excel-taulukoihin
Suojaus ja sähköiset allekirjoitukset Standard CAD eXtreme
Käytä suojausta salasanalla ja aseta käyttöoikeudet
Lisää digitaalisia allekirjoituskenttiä, jotka edellyttävät varmennettuja sähköisiä tunnisteita
Seuraa kaikkia digitaalisia allekirjoituksia ja varmenteita
Korjaa PDF-sisältöä pysyvästi
Lisää digitaalinen allekirjoitus ja yrityksen leima nopeasti useisiin eri tiedostoihin