Arnold

Arnold banneri

Arnold on kehittynyt Monte Carlo -säteen­seuranta­renderoija, joka on suunniteltu modernin animaation ja visuaalisten tehosteiden tuotannon tarpeisiin. Arnold tehostaa renderointi­prosessia yksinkertaisella käyttöliittymällä ja virtaviivaisella työnkululla, poistaen esteet kauniiden rendausten tieltä.

Alunperin Sony Pictures Imageworks -studion kehittämä Arnold on nykyään alkuperäisen kotinsa lisäksi yli 300 muun studion käytössä maailmanlaajuisesti, mukaan lukien maailmankuulut Industrial Light & Magic, Framestore, Moving Picture Company ja The Mill.

Arnold on saatavilla Linux, Windows ja Mac OS X -käyttöjärjestelmille. Tilaukseen sisältyy erillinen ydinrenderoija sekä liitännäiset Maya, 3ds Max, Houdini, Cinema 4D sekä Katana -ohjelmistoihin.

Keskeiset ominaisuudet

Pinnanalainen sironta

Tehokas, sädeseurattu pinnanalainen sironta eliminoi tarpeen pistepilvien säätämiselle.

Hiukset ja karva

Luo monimutkaisia hius- ja karvarendauksia tehokkaiden, sädeseurattujen käyräprimitiivien avulla.

Liikkeen sumennus

Kolmiulotteinen liikkeen sumennus mukautuu varjojen, tilavuuksien, epäsuoran valaistuksen, heijastuksien tai valon taittumisen mukaan. Arnold tukee myös deformoivaa sekä rotaatioliikkeen sumennusta.

Tilavuudet

Arnoldin tilavuusrenderointijärjestelmä voi renderoida tehosteita, kuten savua, pilviä, sumua, pyroklastisia purkauksia sekä tulta.

Ilmentymät

Arnold voi sädejäljittää useita objektien ilmentymiä tehokkaamin transformaatio- ja materiaali­ohituksilla.

Ositukset ja siirtymät

Arnold tukee Catmull-Clark-osa-aluepintoja.

OSL-tuki

Arnold tukee OSL-ohjelmointikieltä (Open Shading Language) Global Illumination -renderointien varjostuksessa.

Valo­polku­määritykset (Light Path Expressions, LPE)

Valo­polku­määritysten avulla voit luoda toissijaisia kuvia (Arbitrary Output Variables) tehokkaasti ja joustavasti.

Adaptiivinen otanta

Adaptiivinen näytteenoton avulla voit säätää kuvia ja nopeuttaa renderointia ilman lopullisen kuvanlaadun vaarantamista.

Toon shader

Contour-suodattimen ja Toon Shader -varjostimen avulla voit tuottaa ei-fotorealistista, sarjakuvamaista jälkeä.

Melunvaimennus

Kaksi melun­vaimennus­ratkaisua mahdollistavat joustavan renderoinnin alhaisilla otanta-asetuksilla.

Galleria