RAK

RAK on rakennesuunnitteluun tarkoitettu suunnittelujärjestelmä, joka soveltuu useimpiin rakennesuunnittelutehtäviin uudistuotannosta korjausrakentamiseen.

RAKin ensimmäinen versio tuli markkinoille jo 1989 ja sillä on useita satoja käyttäjiä alan yrityksissä. RAK on pitkään ollut Suomen ostetuin rakennesuunnittelujärjestelmä. RAKia käytetään laajasti myös opetustyössä monissa oppilaitoksissa ympäri Suomea.

RAK on yleiskäyttöinen, monipuolinen ja laaja järjestelmä tasokuvien, leikkausten ja detaljien suunnitteluun ja piirtämiseen, mutta samalla se on kuitenkin pystytty pitämään helppokäyttöisenä ja tehokkaana työkaluna käyttäjille.

RAK voi hyödyntää suoraan mm. ARK-arkkitehtijärjestelmällä tuotettuja rakennussuunnitelmia sekä tuottaa piirustuksia muille suunnitteluosapuolille.

Uusimmat ominaisuudet

RAK 11.2020.5 -version uudet ominaisuudet

 • Uusi Ribbon-valintanauhaan pohjautuva käyttöliittymä (RAK Modern) perinteisen lisäksi (RAK Classic)
  • Kaikki Classic-näkymän toiminnot löytyvät nyt myös valintanauhasta
  • Uudistetut työkaluikonit
  • Yhteensopiva tumman ja vaalean teeman kanssa
  • Koko-optimoitu teräväpiirtonäytöille
 • Uusia dynaamisia blokkikirjastoja (Tool Palettes)
  • Dynaamisia palkkiblokkeja
  • Dynaamisia laattablokkeja
  • Dynaamisia kiinnitysblokkeja
  • Muita dynaamisia blokkeja (harkot, kaivo- ja putkikorkojen merkinnät, ym.)
 • Uusia rastereita (Tool Palettes)
  • Yleiset maa-aineet (turve, sepeli, hiekka ym.)
  • Yleiset rakennusaineet (betonin eri laatuja, villa ym.)
 • Valinnaiset pikakuvakkeet RAK Modern- ja Classic-ympäristöille

Tehokas käyttöliittymä

Käyttöliittymä hyödyntää mm. työkaluvalikoita (ikonit), suunnitteluprosessia mukailevia alasvetovalikoita, valintaikkunoita, kuvakevalikoita ja tilannekohtaisia kohdistinlaitteen pikavalikoita.

Työkaluvalikot nopeuttavat usein tarvittavien toimintojen suorittamista. Ne sisältävät mm. rakenteiden piirtokäskyt, editoinnit, symbolien lisäykset ja mitoituksen.
Melkein kaikki symbolit voidaan valita havainnollisista kuvakevalikoista.

Valikko-, käskylyhenne- ja acaddoc.lsp-tiedostot ovat avoimia eli käyttäjä voi tehdä niihin haluamiaan muutoksia.

Monipuolinen ja yleiskäyttöinen

Ohjelman avulla voidaan piirtää mm. betoni-, teräs-, metalli-, puu-, tiili-, kevytsora- ja kevytbetonirakenteita.

Yleensä rakenteista löytyvät sekä tasokuviin että eri leikkauksiin sopivat parametriset ohjelmat ja symbolit.

Tasokuviin voidaan piirtää mm. betoni-, teräs-, puu- ja tiilipilarit ja -palkit sekä ontelo- ja TT-laatat.

Leikkaus- ja detaljikuviin voidaan lisätä erilaiset betonipalkit ja -laatat, teräsprofiilit, puupalkit ja -pilarit, tiilet, harkot, kiinnikkeet, ikkuna- ja ovileikkaukset, aine ja maamerkinnät jne.

Raudoitusten piirtämiseen ja luettelointiin on kolme eri tasoista järjestelmää tarpeiden mukaan.

Perustuskuviin voidaan lisätä anturat, paalut jne.

Kuviin voidaan helposti lisätä erilaiset valmistekstit, merkinnät, viiteviivat ja mitoitukset.

Laajat parametriset ohjelma- ja symbolikirjastot

Symbolikirjasto koostuu yli 600 valmissymbolista.

Moduliverkko-ohjelma.

Parametriset ohjelmat mm. pilareiden, palkkien ja laattojen piirtoon.

Betonirakenteet sisältävät mm. pilarit konsoleilla, eri palkkimuodot kuten suorakaide-, leuka- ja ristipalkit, I ja HI-palkit, ontelopalkit, ontelolaatat, liittolaatat, kuorilaatat, TT- ja HTT-laatat.

Teräsrakenteet sisältävät mm. suorakaide-, neliö-, IPEHE-, L-, T-, Z-, U-, putki- ja ohutprofiilit.

Puurakenteet sisältävät mm. puu-, liimapuu- ja kertopuuprofiilit sekä erilaiset laudat ja listat.

Tiili- ja harkkorakenteet sisältävät erilaiset tiilet, elementtilaatat ja kevytsora- ja kevytbetoniharkot ja palkit.

Muut rakenteet sisältävät mm. ikkunoiden, ovien ja katteiden piirtämisen.

Perustukset sisältävät anturoiden piirto-ohjelmat, betoni- ja teräspaalut ja paaluanturat.

Uusi paalutusohjelma, jossa paalujen automaattinen numerointi ja koordinaattien merkintä.

Raudoitus sisältää erityyppisiä järjestelmiä ja valmiita raudoitustyyppejä. Laajimmalla raudoitusohjelmalla saadaan tehtyä myös raudoitusluettelot.

Kiinnikkeet sisältävät mm. Teräspeikon tuotteet, peruspultit, pilarikengät, hitsit, naulat, ruuvit ja pultit.

Järjestelmä sisältää erilaisten eriste-, aine- ja maamerkintöjen jatkuvat piirtorutiinit.

Nopea ja monipuolinen rakenteiden piirto

Sisältää C++-kielellä kirjoitetun oliopohjaisen rakenteiden piirtojärjestelmän, jolla voidaan piirtää seinämäisiä rakenteita taso- ja leikkauskuviin ja lisätä niihin aukot.

Usean kuvan samanaikaisen käsittelymahdollisuuden tuki on lisätty ohjelmaan.

Mahdollista generoida suunnittelun eri vaiheissa erilaisia esityksiä, työskentely halutussa esitysmoodissa.

Käyttäjä voi vapaasti luoda omia rakennetyyppejä.

Lisätty seinämateriaaleja (mm. muovikalvo, lasi).

Yleisimmät seinärakenteet ovat valmiskirjastoissa.

Seinän ulkopintojen ja väliviivojen väri (viivapaksuus) voidaan määrittää seinätyyppitiedostossa.

Sisältää kaarevien seinien piirron.

Pilasterien ja upotusten lisäys/muutosmahdollisuus.

Seinien aukaisu mahdollista T-liitoksissa.

Seinätyypin vaihto on mahdollista joko kesken seinän piirron tai jälkikäteen.

Monipuoliset editoinnit: venytys, katkaisu, pidennys, poisto, yhdistäminen, nurkkapisteiden lisäys, päivitys, tyypin vaihto, hajotus jne.

Rakennetiedot voidaan kirjoittaa myös kuvaan.

Oliorakenteiden ja niissä olevien materiaalimerkintöjen muuntomahdollisuus tavallisiksi viivoiksi.

Tekstit ja merkinnät

Runsaasti valmiita merkintätekstejä ja erilaisia piirustusmerkintöjä kuten korkeusympyrät ja -nuolet, leikkaus- ja muutosnuolet.

Muokattavat viiteviivat.

Tekstinkorkeuksien hallinta mittakaava- ja tekstinkorkeusmuuttujien avulla.

RAK sisältää omat viivatyyppi- ja rasterikirjastot.

Mitoitus

Mitoitukseen omat työkaluvalikot, tasot ja rutiinit mm. jatkuvaan mitoitukseen ja nollapistemitoitukseen.

Valmiina erilaisia mittatyylejä (sisältävät esim. lyhyet ja pitkät mittapääteviivat)

Mittojen koon päivitysmahdollisuus globaalisti.

Oliojärjestelmällä piirrettyjen rakenteiden, seinien ja aukkojen automaattimitoitus.

Omat symbolit

Ohjelma omien symbolien (blockien) lisäämiseksi kuvakevalikoihin.

Käyttäjä voi muokata järjestelmän valmiita symboleja.

Tiedonhallinta ja määrälaskenta

Kuvatasojen avulla voidaan hallita piirustuksen sisältö varsin pitkälle automatisoidusti.

Kehitetyn tasotekniikan ansiosta voidaan samasta kuvatietokannasta tulostaa erilaisia tulosteita.

Lisäksi eri kuvia voidaan tarkastella näytöllä nopeasti ja verrata esim. arkkitehtikuviin.

Useimmat tasokuvissa käytettävät symbolit sisältävät attribuutit luetteloiden tekoa varten.

Valmiit luettelointiohjelmat pilareille, palkeille, laatoille ja raudoitteille.

Seinärakenteiden ja -materiaalien laskentamahdollisuus käytettäessä oliopohjaista rakenteiden piirtojärjestelmää.

Uusien, purettavien ja vanhojen seinien erottelu.

Tietojen siirtomahdollisuus Exceliin.

Laitevaatimukset

Toimii AutoCAD, AutoCAD Architecture ja muiden AutoCAD pohjaisten tuotteiden kanssa. Windows 7, 8, 8.1. ja Windows 10 käyttöjärjestelmäversioissa.

Laitteistovaatimukset samat, kuin pohjana käytettävässä Autodesk-tuotteessa.

Toimii myös verkkoversiona.

Kiintolevyn tilantarve noin 20 Mtavua.

RAK hyödyntää AutoCADin monia hyviä ominaisuuksia

Usean kuvan samanaikainen käsittelymahdollisuus.

Piirustus tai sen osa voidaan kopioida toiseen piirustukseen tai tekstinkäsittely- tai julkaisuohjelmaan.

DesignCenterin avulla voit tarkastella muissa piirustuksissa olevaa tietoa sekä vetää ja pudottaa komponentteja käsiteltävään piirustukseen.

Käyttöliittymä Windows-standardin mukainen, mikä helpottaa ohjelman oppimista ja käyttämistä.

Nopea näytön käsittely reaaliaikaisen zoomauksen ja panoroinnin ansiosta.

Rasteri- ja DWF-kuvien lisäys ja käsittelymahdollisuus.

Todellinen assosiatiivinen mitoitus, joka toimii nyt myös tulostustilassa. Mitat kiinnittyvät nyt aidosti mitoitettaviin objekteihin.

Publish to Web eli julkaisumahdollisuus internetissä.

eTransmit toiminto helpottaa tietojen siirtoa suunnittelijalta toiselle. Piirustus ja siihen liittyvät aputiedostot voidaan helposti pakata yhdeksi kokonaisuudeksi.

Monipuoliset tulostusmahdollisuudet (esim. PDF).