RAK LT on ArkSystemsin kehittämä suomenkielinen, Autodesk® AutoCAD LT® -pohjainen sovellus rakenne­suunnitteluun. RAK LT muodostaa yhdessä muiden ARK-sovellusten kanssa integroituun rakennussuunnitteluun sopivan kokonaisuuden.

RAK LT:n keskeisimmät ominaisuudet

 • soveltuu sekä suurten että pienten rakennusten suunnitteluun ja korjausrakentamisen tarpeisiin
 • yleiskäyttöinen ja laaja, mutta samalla myös helppokäyttöinen ja tehokas
 • yli 600 valmissymbolia
 • kuuluu Suomen eniten myytyihin rakennesuunnitteluohjelmistoihin
RAK LT logo

RAK LT:tä voidaan käyttää joustavasti rinnakkain RAK:n kanssa. RAK LT käyttää samaa tasojärjestelmää kuin RAK, ja RAK LT:n sisältämät symboli-, viivatyyppi- ja rasterikirjastot ovat yhteneviä RAK-versioiden kanssa. RAK LT:n käyttäjän on tarvittaessa helppo siirtyä RAK:n käyttäjäksi, koska käyttöliittymät ovat lähes yhdenmukaiset.

RAK LT:llä voi myös avata ja muokata AutoCAD®:llä tehtyjä kuvia sekä viedä kuvia takaisin AutoCAD:iin.

RAK LT

Uusimmat ominaisuudet

RAK LT 2020.5 -version uudet ominaisuudet

 • Uusi Ribbon-valintanauhaan pohjautuva käyttöliittymä (RAK Modern) perinteisen lisäksi (RAK Classic)
  • Kaikki Classic-näkymän toiminnot löytyvät nyt myös valintanauhasta
  • Uudistetut työkaluikonit
  • Yhteensopiva tumman ja vaalean teeman kanssa
  • Koko-optimoitu teräväpiirtonäytöille
 • Uusia dynaamisia blokkikirjastoja (Tool Palettes)
  • Dynaamisia palkkiblokkeja
  • Dynaamisia laattablokkeja
  • Dynaamisia kiinnitysblokkeja
  • Muita dynaamisia blokkeja (harkot, kaivo- ja putkikorkojen merkinnät, ym.)
 • Uusia rastereita (Tool Palettes)
  • Yleiset maa-aineet (turve, sepeli, hiekka ym.)
  • Yleiset rakennusaineet (betonin eri laatuja, villa ym.)
 • Valinnaiset pikakuvakkeet RAK Modern- ja Classic-ympäristöille

Joustava käyttöliittymä

RAK LT sisältää kaksi uutta käyttöliittymää (Workspace): RAK Modern ja RAK Classic

RAK Modern lisää uusia valikoita AutoCAD LT:n omaan valintanauhaan (Ribbon). Valikot sisältävät kaikki RAK LT:n toiminnot selkeästi lajiteltuina ja helposti tunnistettavilla työkaluikoneilla.

RAK Classic noudattaa perinteistä käyttöliittymämallia, joka perustuu alasvetovalikkoihin ja työkalupalkkeihin. Classic-käyttöliittymä korvaa AutoCADin valintanauhan kompaktilla valikkorivillä, josta löytyvät sekä AutoCADin että RAK LT:n toiminnot. Keskeisimmät toiminnot löytyvät lisäksi näkymän reunoille valmiiksi asetetuista työkaluvalikoista.

RAK LT:n valikot sisältävät lähes kaikki AutoCAD LT:n toiminnot suomenkielisinä.

Laaja symbolikirjasto ja paljon valmisrutiineja

Järjestelmä sisältää valmiita symboleja ja rutiineja betoni-, teräs-, tiili- ja puupilarien piirtoon.

Betonirakenteet sisältävät erilaisia palkkeja ja laattoja kuten suorakaide-, I-, HI- ja ontelopalkkeja, ontelo-, liitto- ja kuorilaattoja, TT- ja HTT-laattoja.

Teräsrakenteet sisältävät mm. suorakaide-, neliö-, IPEHEA-, L-, T-, Z-, U- ja putkiprofiileja.

Puurakenteet sisältävät puu-, liimapuu- ja kertopuuprofiileja sekä erilaisia lautoja ja listoja.

Tiili- ja harkkorakenteet sisältävät erilaisia tiiliä, elementtilaattoja ja kevytsorabetoniharkkoja.

Kevytbetoniharkkoja, -palkkeja ja -laattoja.

Monia rakennusosia ja rakenteita kuten ontelolaattoja, harkkoja, tiiliä, kevytbetonirakenteita, lautoja voidaan piirtää jatkuvasti halutulle matkalle.

Seinien kaksiviivapiirtoon valmiita asetuksia eri seinäpaksuuksille, tasoille, piirtolinjoille jne.

Muut rakenteet sisältävät mm. ikkunoiden, ovien ja katteiden leikkaussymboleja.

Perustukset sisältävät anturoiden piirtorutiinit, betoni- ja teräspaalut ja paaluanturat.

Raudoitus sisältää valmiita piirtorutiineja.

Kiinnikkeet sisältävät Teräspeikon tuotteita, peruspultteja, pilarikenkiä, hitsejä, nauloja jne.

Materiaalimerkinnät

Materiaalimerkintöjen piirtoon löytyy valmiit symbolit ja venyvät rasterit sekä rutiinit jatkuvien materiaalimerkintöjen piirtoon halutulle matkalle. Materiaalipaksuudet ovat vapaasti asetettavissa.

Betonimustaus harmaalla solid-rasterilla.

Erilaisten maamerkintöjen piirtorutiineja.

Valmistekstit ja pinta-alat

Valikossa valmiina suuret määrät valmistekstejä.

Mittakaavan ja tekstinkorkeuden hallinta valikossa muuttujien avulla. Useiden tekstialkioiden korkeuden skaalausmahdollisuus yhdellä kertaa jälkikäteen.

Alueen pinta-ala voidaan laskea rajaviivan perusteella ja sijoittaa automaattisesti kuvaan tekstinä.

Mitoitus ja merkinnät

Mitoitukseen oma työkaluvalikko, omat tasot ja rutiinit.

Valmiina erilaisia mittatyylejä (sisältävät esim. lyhyet ja pitkät mittapääteviivat)

Mittojen kokoa voidaan muuttaa globaalisti jälkikäteen.

Mitoitus on mahdollista tehdä nyt myös tulostus- eli paperitilassa.

Sisältää erilaisia piirustusmerkintöjä mm. korkeusympyrät ja -nuolet, leikkaus- ja muutosnuolet.

Piirustuksen muokkaus

Symbolien ja muiden piirustusobjektien muokkaus suoritetaan AutoCAD LT:n omilla muokkauskäskyillä, joita ovat mm. poisto, kopiointi, monistus, siirto, venytys, katkaisu, pidennys, symbolin hajotus jne.

Luettelot

Luetteloiden tekomahdollisuus attribuuttien avulla.

Valmiit luettelointirutiinit.

Omat symbolit

Omien symbolien tekorutiinit kuvakevalikoihin.

Käyttäjä voi muokata järjestelmän valmiita symboleja.

Hyödyllisiä lisäominaisuuksia

Template-kuva sisältää valmiit asetukset mm. tasoille, väreille ja LT:n systeemimuuttujille, lisäksi käyttäjä voi luoda omia template-kuvia eli piirustusmalleja.

Piirustusarkkitoiminnot, nimiöt ja muutoskentät.

Sisältää omat viivatyyppi- ja rasterikirjastot.

Suurimmalta osin yhteensopiva RAKin kanssa (esim. sama tasojärjestelmä ja samat symbolit).

Valikko- ja käskylyhennetiedostot ovat avoimia eli käyttäjä voi tehdä niihin haluamiaan muutoksia.

Suomenkielinen käyttö- ja asennusopas.

Laitevaatimukset

Toimii AutoCAD LT -ohjelmiston kanssa ja Windows 7, 8, 8.1. ja Windows 10 käyttöjärjestelmäversioissa.

Laitteistovaatimukset samat, kuin pohjana käytettävässä Autodesk-tuotteessa.

Kiintolevyn tilantarve noin 20 Mtavua.

Voidaan asentaa halutulle levyasemalle.

RAK LT hyödyntää AutoCAD LT monia hyviä ominaisuuksia

AutoCAD LT tarjoaa erittäin toimivat 2D-ominaisuudet, 3D-perustoiminnot ja yhteensopivuuden AutoCAD kuvatiedostoformaatin (.DWG) kanssa.

Usean kuvan samanaikainen käsittelymahdollisuus.

Piirustus tai sen osa voidaan kopioida toiseen piirustukseen tai tekstinkäsittely- tai julkaisuohjelmaan.

DesignCenterin avulla voit tarkastella muissa piirustuksissa olevaa tietoa sekä vetää ja pudottaa komponentteja käsiteltävään piirustukseen.

Symbolien lisäys voidaan myös tehdä helppokäyttöisellä DesignCenterillä.

Käyttöliittymä on Windows-standardin mukainen, mikä helpottaa ohjelman oppimista ja käyttämistä.

Työkaluvalikot ovat käyttäjän muokattavissa ja sijoitettavissa vapaasti näytöllä haluttuun kohtaan.

Nopea näytön käsittely reaaliaikaisen zoomauksen ja panoroinnin ansiosta.

Todellinen assosiatiivinen mitoitus, joka toimii nyt myös tulostustilassa. Mitat kiinnittyvät nyt aidosti mitoitettaviin objekteihin.

Publish to Web eli julkaisumahdollisuus internetissä.

eTransmit toiminto helpottaa tietojen siirtoa suunnittelijalta toiselle. Piirustus ja siihen liittyvät aputiedostot voidaan helposti pakata yhdeksi kokonaisuudeksi.

Monipuoliset tulostusmahdollisuudet (mm. PDF).

RAK LT PRO ominaisuudet

RAK LT:n PRO-ohjelmalla voidaan piirtää useampikerroksisia jatkuvia rakenteita, kuten seinä-, ala-, väli- ja yläpohjarakenteita materiaalimerkintöineen. Rakenteiden piirron voi suorittaa työkaluvalikoista, seinätyyppitiedostoista jne.

Ohjelma muuttaa Polyline- tai Line-objektin rakenteeksi, joka sisältää rakennetyyppitiedoston määrittelemät rakennekerrokset materiaalimerkintöineen.

Käyttäjä voi valita ennen rakenteen piirtoa halutun rakennetyypin, rakenneluokan (tason) ja piirtolinjan.

Jos rakenteen yksiviivaesitys on Polyline-objekti, ohjelma tekee myös rakenteen nurkat.

Lopputuloksena ohjelma piirtää koko rakenteen 2D-viivoina (Line-objekteina), joita voi edelleen käsitellä AutoCAD LT:n editointikäskyillä.

Rakenteisiin on mahdollista tehdä myös aukkoja.